یاد رفیق محسن فیروزیان گرامی باد!

 یاد آن رفیق عزیز را ( محسن فیروزیان"سهراب") که تا آخرین رمق حیاتش برای تحقق رسانیدن آرزوهای انسانی و  مردمی اش، سرسختانه تلاش و مبارزه پیگیر کرد، گرامی می داریم!

وی جسما با رفقایش نیست، ولی اندیشه انسانی اش با تبسم رفیقانه اش در خاطرات همه رفقایش جاودان است و خواهد بود. من منحیث رفیق و دوست اش، آن چهره مردانه با تبسم با اندیشه انسانی را همشیه با خود دارم و خواهم داشت.

روحش شاد و یادش گرامی
عصمت نایب خیل
بخش: 

افزودن نظر جدید