برنامه مشترک حزب چپ ایران (فداییان خلق) و حزب چپ آلمان

به مناسبت چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی ایران

انقلابی که به عنوان قیامی علیه سلطنت و سلطه ایالات متحده آمریکا آغاز شد و به یک رژیم استبدادی انجامید و دین را پایه و اساس حکومت قرارداد. اندکی پس از پیروزی انقلاب نیروهای چپ و دیگر نیروهائی که در انقلاب شرکت فعالی داشتند، مورد آزار و سرکوب قرار گرفتند. هزاران تن از آنان بویژه در تابستان ۱۹۸۸ به قتل رسیدند. امروز نیز وضعیت دمکراسی و حقوق بشر در ایران نگران کننده است.

برنامه مشترکی توسط،

حزب چپ ایران (فداییان خلق) و حزب چپ آلمان در روز  دوشنبه ۱۱ فوریه ۲۰۱۹ در سالن رزا لوگزامبورگ در :

Karl-Liebknecht-Haus

Kleine Alexander Str. 28

Berlin

 بصورت سخنرانی و بحث به زبان آلمانی برگزار میشود.

سخنرانان:

مهدی ابراهیم زاده – حزب چپ ایران (فداییان خلق)

نیما مواسات – حزب چپ آلمان و عضو پارلمان آلمان

برگزار کننده: حزب چپ آلمان و حزب چپ ایران (فداییان خلق)    
مدراتور برنامه: ژولیا ویدمن

افزودن نظر جدید