بیانیه به مناسبت نخستین سالگرد تشکیل حزب چپ ایران (فدائیان خلق)و چهل و هشتمین سالگرد جنبش فدائیان خلق

در آستانه‌ی نخستین سالگرد تشکیل حزب چپ ایران (فدائیان خلق) و چهل و هشتمین سالگرد جنبش فدائی قرار داریم. حزب چپ ایران (فدائیان خلق) این سالگرد را به اعضا و دوستداران جنبش چپ ایران شادباش می گوید و تلاش همه‌ی کسانی را که در زیر تیغ سرکوب حکومت برای دستیابی به خواسته های دموکراتیک و انسانی مبارزه می کنند، می ستاید. ما به نیروهای چپ طرفدار دموکراسی، استبداد ستیز و عدالت محور، که بهترین سال های زندگی خود را چه در اسارت و تبعید و چه در درون جامعه، وقف آرمان های مشترکمان کرده‌اند، ادای احترام می کنیم و دست آنان را در تلاش برای رسیدن به ایرانی آزاد و آباد و به ‌دور از ستم و استبداد، به گرمی می فشاریم.

از تشکیل حزب چپ ایران (فدائیان خلق) یک‌سال گذشت. تلاشی که برای تقویت همگرائی و اتحاد در صفوف چپ، آغاز شده بود، با وحدت نیروهای تشکبل دهنده‌ به ثمر نشست. هر چند روند وحدت نزدیک به یک دهه طول کشید، اما علیرغم همه‌ی دشواری‌ها، وحدت در بخشی از چپ ایران را عملی ساخت. با تشکیل حزب، گامی مهم به جلو برداشته شده است، فصل دیگری برای تقویت صفوف چپ و به تبع آن حضور پرتوان آن در تحولات سیاسی کشور آغاز شده است. 

حزب چپ ایران (فدائیان خلق) از زمان تاسیس تا کنون تلاش کرده است حضور فعالی در عرصه سیاسی کشور داشته باشد و به‌مثابه‌ی یکی از نیروهای چپ ایران، برای آزادی، عدالت اجتماعی، دموکراسی و سوسياليسم، مبارزه کرده است. ما در این یک‌سال به سهم خود، از منافع و مطالبات کارگران و زحمتکشان دفاع کرده و در جهت تقویت سازمانيابی اعتراضات مردم و ایجاد همبستگی بین جنبش های اجتماعی گام برداشته‌ایم.

حزب ما هم چنین در این مدت به مثابه‌ی یکی از نیروهای اپوزیسیون، در جهت تقویت همکاری و ائتلاف نیروهای جمهوریخواه دمکرات و سکولار برای گذار از جمهوری اسلامی، به یک جمهوری دمکراتیک و سکولار گام برداشته است. 

در این یک‌سال، اعتراضات مردم ابعاد گسترده‌ای پیدا کرده است. ادامه‌ی این اعتراضات که از دی ماه سال ۱۳۹۶ شروع و روز به‌روز قوی تر شده است، حکومت را در بسیاری عرصه‌ها به تنگنا کشانده است. جمهوری اسلامی همزمان در اقصی نقاط کشور با جنبش های اعتراضی و مطالباتی کارگران و تهيدستان، اقلیت های ملی- قومی، زنان و دانشجویان مواجه است و هم‌چون گذشته نمی تواند به‌سرعت اعتراضات مردم را سرکوب کند. این اعتراضات بیانگر تعمیق نارضایتی در بطن جامعه است که تنها با سلاح سرکوب دولتی نمی توان جلوی آن را سد نمود. 

کشور ما آبستن تحولات است، در چنین وضعیتی حضور متحد چپ در سپهر سیاسی کشور برای دفاع از آرمان‌های تاریخی خود در استقرار دمکراسی، تامین عدالت اجتماعی و زندگی بهتر برای آحاد جامعه از اهمیت مبرم برخوردار است. ما نیروهای چپ را به همکاری، همگرائی و اتحاد حول یک برنامه‌ی چپ برای آینده‌ی ایران فرا می خوانیم. کشور ما، بیش از هر زمان دیگری به یک چپ نیرومند نیاز دارد، که بتواند رهائی از هر نوع تبعیض، نابرابری، ستم و سرکوب را نوید دهد.

چهل و هشت سال پیش، در ۱۹ بهمن ۱۳۴۹، رفقای ما تولد جریانی را اعلام داشتند که قصد داشت مسیر دیگری را پیش پای چپ باز کند و صحنه‌ی سیاسی کشور را تغییر دهد. فدائیان خلق در عرض مدت کوتاهی نيروی وسيعی را بسيج کردند. در بهمن سال ۱۳۵۷ که رژیم پهلوی سقوط کرد، آن ها مهم ترین نیروی چپ در ایران و یکی از قدرتمندترین جریان‌ها در برابر حکومت جدید بودند. ره‌توشه فدائیان خلق، پایبندی آن ها به آرمان های عدالتخواهانه و مردمی خود، صداقت در مبارزه و ایستادگی تا پای جان در ادامه‌ی راهی بود که آغاز کرده بودند. امروز هر نقدی بر خط مشی آن‌ها وارد باشد، هیچ کس تردیدی در این واقعیت ندارد که آن‌ها جان برکف نهاده، مسیر جدیدی را پیش پای چپ گذاشتند. با شجاعت و صداقت خود، راه به آرزوها و افسانه‌های مردم بردند و ادبیات و شعر زمانه‌ی خود را نیز تحت تاثیر قرار دادند. حزب ما از این پایبندی و استواری بر اهداف و از این شجاعت و صداقت می‌آموزد و بر تحقق آرمان‌های فدائیان خلق پای می فشارد.  

یاد همه‌ی جانباختگان راه آزادی، دموکراسی، عدالت اجتماعی و سوسیالیسم را ارج می گذاریم؛ به خانواده، بستگان و باز ماندگان یاران جانباخته درود می‌فرستیم و در برابر تلاش و جانفشانی همه‌ی انسان هائی که در مبارزه با بیداد و استبداد، با قلم و قدم این راه پرسنگلاخ را هموار کرده اند، به احترام سر فرود می آوریم.

حزب چپ ایران (فدائیان خلق) بار دیگر بر اهمیت اتحاد در صفوف نیروهای چپ تاکید کرده و آمادگی خود را برای گفتگو به منظور همکاری و هماهنگی در هر سطحی تا تشکیل بلوکی از چپ با هدف پشتیبانی از مبارزات کارگران، مزدبگیران و نیروهای تهیدست جامعه اعلام می کند. امیدواریم نیروهای چپ حساسیت شرایط کنونی را دریابند و با حضوری متحد و نیرومند در تحولات سياسی کشور نقش موثرتری ایفا کنند.

 

هیئت سیاسی اجرائی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

 ۱۹ بهمن ۱۳۹۷ - ۸ فوريه ۲۰۱۹

افزودن نظر جدید