مراسم بزرگداشت مادر لطفی در برلین

یاد فروغ تاجبخش نماد پرآوازۀ خاوران و سمبل  امید و ایستادگی در مقابل استبداد را در برلین گرامی می داریم.

 زمان: یکشنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۷(۳ مارس ۲۰۱۹)

‎از ساعت ۱۴.۳۰ تا ۱۷

برنامه:
ــ سخنی از خانم عفت ماهباز ازخاوران ومادرلطفی
ــ یاد و گفتاری توسط آقای مهدی فتاپور
ــ موزیک
ــ نمایش فیلم وپیام ها

‎مکان: برلين

‎ نوستالوژی

Festsaal: Askanienring 93a

13587 Berlin 

جزئیات برنامه بزودی اعلان خواهد شد

سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت )

افزودن نظر جدید