هشت مارس روز جهانی زن گرامی باد.

  • چهار دهه مهاجران ایرانی در آلمان و کتاب خوانی؛ ناهید کشاورز- نویسنده و فعال حقوق زنان
  • اسلام سیاسی و زنان؛ ناهید نصرت- فعال حقوق زنان
  • اهمیت و نقش مشارکت سیاسی زنان در مبارزه علیه تبعیض؛ فرزانه عظیمی- عضو هیئت سیاسی- اجرائی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
  • گرداننده برنامه: عفت ماهباز
  • بخش هنری: هنرنمائی گروه هنری وارش از آخن
  • جشن و پایکوبی

زمان: یکشنبه 10 مارس 2019 از ساعت 16 تا 19 در شهر کلن آلمان
گروه کار زنان حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

توجه - آدرس برنامه در پوستر انتشار یافته است.

بخش: 

افزودن نظر جدید