روز جان‌باختگان جنبش فدائی

۸ تير، سالروز جان باختن حميد اشرف و ديگر يارانمان را گرامی می داريم!

۸ تير، سالروز جان باختن حميد اشرف و همه اعضای مرکزيت و تعدادی از کادرهای سازمان چريکهاى فدايى خلق ايران است. در چنين روزى در سال ۱۳۵۵، ساواک شاه به محل نشست مسئولين سازمان يورش برد و حميد اشرف ـ رهبر وقت سازمان ـ و رفقا محمدرضا يثربى، محمدحسين حق نواز، طاهره خرم، غلام على خراط‌پور، محمد مهدى فوقانى، فاطمه حسينى، يوسف قانع خشکه‌بيجارى، غلامرضا لايق مهربانى، عسگر حسينى ابرده و على اکبر وزيرى با آتش گلوله و خمپاره به قتل رساند. رژيم شاه در پى اين جنايت با شادمانی اعلام کرد که عمر سازمان چريکهاى فدائى خلق ايران به پايان رسيده و ديگر اين سازمان قادر نيست قد علم کند. اما اين ادعا دروغی بيش نبود. رفقائی که ضربه نخورده بودند، توانستند سازمان را حفظ کنند، کادرهای آزاد شده از زندان را جذب و بر توانائی سازمان بيافزايند. سازمان در سال ۵۷ در روند انقلاب فعالانه مشارکت نمود و زمانی که رژيم شاه فروپاشيد، به يک جريان سراسری و به بزرگترين سازمان چپ ايران فراروئيد. 

سازمان در سال های اول انقلاب نيروی وسيعی را جذب کرد، به عنوان يک سازمان سياسی تشکيلات خود را در سراسر کشور گسترش داد و در سپهر سياسی کشور نقش موثر ايفا نمود. جمهوری اسلامی از حضور موثر و قدرتمند سازمان به واهمه افتاد و تصميم به سرکوب گرفت. رژيم هزاران فدائی را در دهه ۶۰ دستگير و به زندان انداخت و صدها تن از آن ها را به جوخه های اعدام سپرد. با همان تصور باطل رژيم شاه که با سرکوب قادر خواهد شد که به حيات سازمان پايان بخشد. عليرغم سرکوب گسترده، سازمان ماند و به فعاليت خود ادامه داد. حميد اشرف در حفظ سازمان و تداوم حيات آن الگو بود. او نقش برجسته در حفظ سازمان و بازسازی آن بعد از ضربات سال ۵۰ داشت.  

بعد از انقلاب به احترام نام و ياد حميد اشرف و فدائيان جانباخته، روز ۸ تير نام روز جان‌باختگان جنبش فداييان خلق را به خود گرفت و به روز بزرگداشت خاطره همه جان‌باختگانى بدل شد که در صفوف فداييان خلق جان بر سر آرمان‌هاى خود گذاشتند. ياران ما در طول اين چند دهه در زمان حکومت شاه و روحانيت چه بسيار سرفرازانه پاى چوبه اعدام رفته‌اند، در شکنجه‌گاه‌ها زير شکنجه به قتل رسيده‌اند و مرگ را در دفاع از کشور در جبهه‌هاى جنگ پذيرفته‌اند. ۸ تير روز گراميداشت نام و خاطره ماندگار همه اين ياران است. ما در چنين روزی ياد حميد اشرف و همه زنان و مردان فدائی را گرامى می‌داريم و راه آنان را که همان پی ريزی ايرانى آزاد، آباد و دموکراتيک و تحقق آزادی، عدالت اجتماعى و دموکراسی بود، با گام‌هاى استوار ادامه می‌دهيم.

يادشان گرامی باد! 

شورای مرکزی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

۷ تير ۱۳۹۸ (۲۸ ژوئن ۲۰۱۹)

افزودن نظر جدید