سالگرد فاجعه ملی کشتار زندانيان سياسی در سال ۶۷

۳۱ سال پيش به دستور رهبر وقت جمهوری اسلامی هزاران زندانی سیاسی به قتل رسيدند. مسئول اصلی آن جنایت هولناک، آیت الله خمینی بود. اما شماری از دست اندرکاران حکومت هم عامل قتل عام زندانیان سیاسی ایران در سال ۱۳۶۷ بودند و عده ای از آنان هم اکنون در حکومت مقام های بالائی دارند. بالاترين مقام حکومتی از ميان اين جنايت کاران، ابراهیم رئیسی است که علی خامنه ای او را به عنوان رئيس قوه قضائيه برگمارده است. مدارج ترقی طی شده اين جنايتکار، نشانگر آنست که کشتن انسان ها در جمهوری اسلامی یکی از راه های دستيابی به منابع قدرت و ثروت است.

در آن جنايت هولناک هزاران مجاهد و صدها تن از نيروهای چپ و بيش از ١٥٠ تن از اعضاء سازمان ما اعدام شدند. تقريبأ همه جانباختگان پپشتر در دادگاه های جمهوری اسلامی محاکمه و دوران محکومیت خود را می گذراندند. اعدام آن ها به خاطر عقايد و دفاع از موضع سياسی شان بود.

نزديک به سه دهه جمهوری اسلامی سياست انکار و سکوت در مورد کشتار ۶۷ را در پيش گرفت. اما سران رژیم و از جمله خامنه ای با اسنادی که منتشر شد، ناچار شدند سکوت سنگين را بشکنند و رسمأ و علنأ از جنايت حمايت کنند. آنها بعد از شکستن سکوت، چنين وانمود کردند که همه جان باختگان وابسته به سازمان مجاهدین خلق ایران بوده اند و علت اعدام آنها شرکت در اقدامات مسلحانه بوده است. اما این دروغ ها به کوشش آزادی خواهان ايران نزد همگان رسوا شده است. یاد و نام صدها تن از اعضا و هواداران احزاب و سازمان های چپ که در سال ۱۳۶۷ اعدام شدند، در قلب تاريخ ثبت شده است و هیچ کس را یارای به فراموشی سپردن آنان نیست.

از آن سال تا کنون بيشترين فعاليت در افشای کشتار زندانيان، زنده نگهداشتن ياد قربانيان، برافراشتن پرچم دادخواهی و مراجعه به مجامع بين المللی توسط نيروهای چپ صورت گرفته است. خاوران به همت خانواده قربانيان نيروهای چپ به مدرک جنايت هولناک جمهوری اسلامی تبديل شده است.

در سالگرد جان باختن هزاران تن از فداکارترین و پرشورترین مردان و زنان ایرانی و از جمله شمار زیادی از فدائیان خلق، در برابر خاطره تابناک آنان سر فرود می آوریم، تلاش خانواده های جان باختگان برای اجرای عدالت را ارج می نهیم و در مبارزه برای دادخواهی، همراه خانواده های قربانیان و همه کسانی هستيم که در دهه های گذشته به دفاع از حقیقت برخاستند. 

ننگ اين جنايت هولناک از دامن جمهوری اسلامی هرگز زدودنی نيست.

شورای مرکزی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

۲۹ شهريور ۱۳۹۸ (۲۰ سپتامبر ۲۰۱۹)

افزودن نظر جدید