ایران: از آزادی پنج مدافع حقوق کارگری استقبال می‌کنیم؛ اصلاً نباید بازداشت می‌شدند

 

برنامه‌ی نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر از طریق جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران (عضو فدراسیون بین‌المللی جامعه‌ها‌ی حقوق بشر) از آزادی به قید وثیقه‌ی آقای اسماعیل بخشی، سخنگوی سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه، خانم سپیده قلیان، فعال جوان حقوق کارگری، آقای امیر حسین محمدی‌فرد، خانم ساناز اللهیاری، و آقای امیر امیرقلی، سه روزنامه نگار و عضو هیئت تحریریه‌ی مجله اینترنتی به نام گام و تداوم حبس خودسرانه‌ی همکار آنها خانم عسل محمدی مطلع شده است. این شش مدافع حقوق بشر به‌خاطر فعالیت‌ها‌ی سندیکایی یا گزارش‌دهی درباره‌ی این گونه فعالیت‌ها‌ در چارچوب اعتصاب [۱] کارگران شرکت نیشکر هفت تپه در شوش، استان خوزستان در جنوب غربی ایران به حکم‌های بلندمدت زندان محکوم شدند (نگاه کنید به اطلاعات پیشینه)[۲]. آقای محمد خنیفر، عضو دیگر سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه، از ۷ تا ۹ اکتبر ۲۰۱۹ (۱۵ ـ ۱۷ مهر ۱۳۹۸) به‌طورِ خودسرانه دستگیر شد ولی در حال حاضر به قید وثیقه آزاد است.

بر اساس اطلاعات دریافتی، آقای اسماعیل بخشی امروز ۳۰ اکتبر ۲۰۱۹ (۸ آبان ۱۳۹۸) به قید وثیقه به مبلغ هفتصد و پنجاه میلیون تومان آزاد شد.

خانم سپیده قلیان روز ۲۶ اکتبر ۲۰۱۹ (۴ آبان ۱۳۹۸) یک روز پس از این که به اعتصاب غذای ۵ روزه خود در اعتراض به شرایط بازداشت خود و فشار وزارت اطلاعات بر اعضای خانواده‌اش پایان داد،‌ به قید وثیقه به مبلغ پانصد میلیون تومان از زندان قرچک ورامین در جنوب تهران آزاد شد. آقای امیر حسین محمدی‌فرد و خانم ساناز اللهیاری به قید وثیقه به مبلغ هشتصد و پنجاه میلیون تومان از زندان اوین آزاد شدند. آقای امیر امیرقلی به قید وثیقه به مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون تومان از زندان اوین آزاد شد.

خانم عسل محمدی آزاد نشد و هنوز در زندان اوین در بازداشت به سر می‌برد.

مقام‌های محلی قضایی آقای محمد خنیفر و پنج عضو دیگر سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه را که برای دیدار با نمایندگان مجلس راهی تهران بودند در تاریخ ۷ اکتبر ۲۰۱۹ (۱۵ مهر ۱۳۹۸) دستگیر کردند. هر شش تن روز ۹ اکتبر (۱۷ مهر) به قید وثیقه آزاد شدند.

برنامه‌ی نظارت از آزادی مدافعان حقوق بشر نام‌برده در بالا استقبال و یادآوری می‌کند که آنها در وهله‌ی نخست اصلاْ نباید بازداشت می‌شدند. بازداشت آنها خودسرانه و گویا با هدف مجازات آنها به‌خاطر دفاع به‌حق از حقوق کارگران صادر شده است. برنامه‌ی نظارت همچنین از دولت‌مردان می‌خواهد فوری و بدون قید و شرط خانم عسل محمدی را آزاد کنند و به آزار آقای اسماعیل بخشی، خانم سپیده قلیان، خانم عسل محمدی، آقای امیرحسین محمدی‌فرد، خانم ساناز اللهیاری و آقای امیر امیرقلی و آقای محمد خنیفر و نیز کلیه‌ی مدافعان حقوق بشر در ایران خاتمه دهند.
برنامه‌ی نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر

افزودن نظر جدید