در خیابان بمانیم و حکومت را وادار به پذیرش خواست و اراده ی مردم کنیم!

اعلامیه شماره ۲ به مناسبت خیزش اعتراضی مردم

هموطنان آزاده و مبارز!
با ادامه‌ی اعتراضات علیه افزایش بهای بنزین، جمهوری اسلامی شمشیر را بار دیگر از رو بسته است. علی خامنه‌ای با پذیرش مسئولیت این تصمیم، این بار هم دست «دشمن» را در پشت اعتراضات شما «کشف» کرده است. از حضور «اشرار» در خیابان‌ها سخن گفته‌است. در حالی که بخش‌های بیشتری از جامعه در حال پیوستن به این اعتراضات در سراسر کشور هستند و خیزش شما با بسته شدن مدارس، بانک‌ها و مراکز اداری و بازار‌‌ها در استان‌های مختلف شکل یک اعتصاب عمومی علیه حکومت را به خود می گیرد، دستور سرکوب اعتراضات مدنی شما را صادر کرده است. بازتاب این مقاومت دردمندانه‌ی خونین که تا همین‌جا مرگ ده‌ها تن و مجروح شدن صدها تن را در پی داشته‌است، حدت سرکوبگری نظام علیه معترضین را بار دیگر به نمایش گذاشته است. خامنه‌ای با تهدید معترضان به سرکوب بیشتر و ایستادن تمام قد پشت این تصمیم حکومتی، بیش از پیش در برابر جامعه قرار گرفته است.

مردم بپاخاسته!
خیزش شما علیه افزایش بهای بنزین واکنشی برحق است. ایستادگی در برابر تصمیم حکومتی است که‌ آشکارا از مردم می‌دزدد. اعتراضی علیه گرانی باز هم بیشتر است. پاسخی همگانی به فریبی‌ست که بنا به آن، درآمد حاصله از گران کردن بنزین قرار است به صورت یارانه میان مردم کم درآمد توزیع گردد. این ابراز خشم و آمدن به خیابان در بیش از ۷۰ شهر و در‌ ۲۳ استان کشور، نشان ‌‌داده که مردم دروغ را می‌شناسند و می‌دانند اصل مسئله، چیزی جز جبران کسری صندوق دولت به هزینه ملت نیست.

ادعای حکومتگران در مورد کسری بودجه به دلیل تشدید تحریم‌ها و عدم امکان فروش نفت، که افزایش قیمت بنزین را الزامی کرده است، اعتراف آشکار بر عواقب سیاست‌ جمهوری اسلامی در تشدید تنش با جهان خارج  است. خامنه‌ای و دیگر سران رژیم در صددند با افزایش فشارها بر دوش مردم  و خالی کردن جیب مردم، کسری بودجه‌ی خود را جبران کنند. اعتراض مردم، اعتراض به تداوم دزدی و فساد در سرتاسر ساختار حکومت نیز هست؛ اعتراض برحقی که حکومتگران از هر پاسخ دیگری به آن جز سرکوب، عاجز‌اند.

اعتراضات شما تعلق به اکثریت قاطع مردم دارد و هم از این‌روست که توانسته‌است چنان ابعادی به خود بگیرد که در همان دو روز نخست نظام و حامیان آن را دچار اختلاف و سرگیجگه نماید.

حزب چپ ایران (فدائیان خلق) از مبارزات شما علیه حکومت حمایت کرده، سرکوب اعتراضات شما را قاطعانه محکوم و به آمران و عاملان این سرکوب‌ها هشدار می‌دهد. آن‌ها باید بدانند که این جنایت‌ها بی مجازات نخواهند ماند. ما با خانواده‌های جانباختگان اعتراضات اخیر، اعلام همدردی و همبستگی می‌کنیم و هموطنان عزیز را به یاری خانواده‌ی جانباختگان و آسیب دیدگان سرکوب حکومتی فرامی‌خوانیم!

خیابان را به حکومت واگذار نکنیم! در خیابان بمانیم، مقاومت مدنی در برابر این تصمیم، در برابر سیاست تنش زای جمهوری اسلامی و فساد فراگیر در آن را ادامه دهیم. با ادامۀ مقاومت مردمی باید حکومت را به پس نشستن از سیاست‌هائی که به چنین تصمیمی انجامیده اند، واداشت. خواست لغو این تصمیم حکومتی را با خواست آزادی بازداشت شدگان دو روز گذشته و زندانيان سياسی، اعتراض به سرکوب پیوند بزنیم و بر مجازات آمران و عاملان کشتارهای تظاهرات اخیر پای بفشاریم. جمهوری اسلامی را وادار به پذیرش خواست و اراده‌ی مردم کنیم!

هیئت سیاسی – اجرایی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

۲۶ آبان ماه ۱۳۹۸ - ۱۷ نوامبر ۲۰۱۹

افزودن نظر جدید