13 آذر روز مبارزه با سانسور گرامی باد

ویژه‌نامه‌ی بزرگداشت 31 آذر، روز مبارزه با سانسور
با فرمت پی دی اف

در پیِ فراخوان‌های کمیسیون انتشارات کانون نویسندگان ایران مبنی بر انتشار ویژه‌نامه‌ی بزرگداشت 31 آذر، روز مبارزه با سانسور (به‌رغم قطع اینترنت و ممکن نشدنِ انتشار به موقع فراخوان‌ها) اعضای کانون نویسندگان ایران و دیگر دوستان شاعر با ارسال آثارشان به این دعوت پاسخ گفتند.

اولین بخش این ویژه‌نامه به یادداشت و مقاله‌هایی اختصاص دارد که توسط اعضای کانون نویسندگان با

موضوع سانسور نگارش شده‌است و بخش دوم شامل اشعاری است که به گواهی مستندات ارسال‌شده، به حذف و سانسور دولتی محکوم شده‌اند. گفتنی است که موضوع این ویژه‌نامه، صورت‌های دیگر سانسور نظیر خودسانسوری، سانسور توسط رسانه‌ها و دیگر اشکال آن نبوده‌است.

ضمن سپاس از همه‌ی عزیزانی که همراه شدند، اشعار و متن‌ها به ترتیب الفباییِ نام‌های خانوادگی آمده‌اند و از آثار آنان که بیش از یک شعر ارسال داشته‌اند، دو اثر منظور شده است. همچنین شرح‌های مرتبط، توسط خود شاعران بیان شده‌است و کمیسیون انتشارات امکانی برای تائید یا رد آن‌ها ندارد.

ناگفته آشکار است که این مجموعه بازتاب و نشانی است از بسیار آثاری که سانسور به گورستان‌های ادب، هنر و فرهنگ این سرزمین فرستاده است و می‌فرستد.

فراخوان انتشار دیگر ویژه‌نامه‌ها نیز به زودی به اطلاع خواهد رسید؛ با امید که این تلاش‌ها پرتویی افکند بر سیاه‌اندیشی آنانی که تاب کلام و اندیشه و شعر آزاد را نمی‌آورند و تیغِ تحجر بر گلوی آزادی بیان و پرده‌ی جهل بر روشنایِ کلمات می‌کشند؛ غافل از آنکه انسان را نه با زنجیر و حذف می‌توان از آزادی‌خواهی بازداشت و نه با سانسور؛ که هرجا شعرِ رهایی شعله‌ای برافروزد، آزادی اولین چراغی است که از پرتو آن جان می‌گیرد.

شرح: به پاسداشتِ قلم صاحبان متن‌ها و اشعار، در انتشار هر متن، نگارش و رسم‌خط خود آن اثر منظور شده است.

 

کمیسیون انتشارات کانون نویسندگان ایران

 آذر 1398

افزودن نظر جدید