بیانیه اعلام موجودیت

ما جمعی از فعالین سیاسی با دید گاه های مختلف ، بر اساس اصول زیر گرد هم آمده ایم :

 * گذار از حکومت دینی و کلیت نظام جمهوری اسلامی ایران

*برای استقرار یک نظام دمکراتیک و آزاد، بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر وکنوانسیون های الحاقی

* پشتیبانی از مبارزات دمکراتیک و آزادیخواهانه مردم کشورمان ایران و فعالیت برای دستیابی به این هدف ها

گردهم آیی ما فردی و بر اساس پذیرش سه اصل بالا است. این اصول باید در سیاست ها، بیانیه ها و سایر فعالیت های ما بازتاب یابد.

ما از ایرانیان ساکن برلین دعوت می کنیم ،برای پشتیبانی از مبارزات دموکراتیک مردم ایران علیه حکومت دینی و نظام جمهوری اسلامی اسلامی با فعالیت‌های این «کمیته» همگام شوند.

 

"کمیته پشتیبانی از مبارزات دمکراتیک مردم ایران- برلین"     

آدرس تماس:  ir4.freedom@gmx.de                 

 

 

افزودن نظر جدید