فصلنامه‌ی مُروا شماره دوم، پاییز ۱۳۹۸ انتشار یافت!

فصلنامه‌ی مُروا زیر نظر شورای سردبیران با مسئولیت دو سردبیر: مراد رضایی و علی صمد

همکاران این شماره: حسین غبرایی، پری عیسی زاده، آرش چاکری، مراد رضایی، بیژن میثمی، حسن نادری، فریبرز کرمی، ایدالی صمد، علی صمد و میلاد مجیدی.

برای مراجعه به فصلنامه‌ی مُروا شماره دوم به آدرس زیر کلیک کنید:

https://bepish.org/node/2956


فهرست مطالب:

یک - پیش درآمد: مقدمه ای کوتاه در رابطه با اعترضات اخیر در ایران

دو - سرمقاله: موسیقی زبان حسی اعتراض و امکان عبور از تبعیضات و مرزهای تصنعی

سه - چرا به موسیقی گوش می‌کنیم؟ عملکردهای روان شناختی گوش دادن به موسیقی: ترجمه: حسین غبرایی

چهار - «زن بودن و خواننده بودن»؛ دو جرم مضاعف برای خوانندگان زن ایرانی: مصاحبه علی صمد با پری عیسی زاده خواننده، شاعر و ترانه سرای ایرانی ساکن سوئد

پنج - نگاهی به نظرات آلن بدیو در مورد موسیقی- "اثر هنری، یا امکانِ ناممکن!": نوشته ولادیمیر سفلات – ترجمه از شورای دبیران فصلنامه‌ی مُروا

شش- موسیقی خیابانی ایران در چهار میزان: نوشته مراد رضایی

هفت - سایت‌های موسیقی، تاریک خانه‌ی اشباحی که تیشه به ریشه‌ی موسیقی زیرزمینی می‌زنند!: مصاحبه علی صمد و مراد رضایی با آرش چاکری نويسنده، شاعر، ترانه سرا و منتقد ادبی

هشت - معرفی گروه موسیقی تلفیقی «هیم ملودی»: نوشته بیژن میثمی

نه - موسیقی ایرانی و عرفان ایرانی؛ گذر از خفقان بسوی آزادی: نوشته بیژن میثمی

ده - هوره؛ نوایی چند هزار ساله، از میان زاگرس: نوشته فريبرز كرمى

یازده - ما بیشتر شبیه یک گروه دوستانی بودیم که موسیقی را دوست داشتند!: مصاحبه ای کوتاه با خواننده، ترانه سرا و بازیگر دو رگه بلژیکی- ایرانی ایدالی صمد

دوازده - موسیقی زیرزمینی، سرمایه‌ای اجتماعی و فرهنگی در ایران!: نوشته علی صمد

سیزده - برای اینکه شنیده شوید، باید با صدای بلند فریاد زد! "تاریخچه‌ای مختصر از نقش موسیقی در جنبش‌های اعتراضی" ، نوشته ایدالی صمد، م. م. و علی صمد- ترجمه از حسن نادری

یک مصاحبه و یک مقاله اختصاصی بزبان فرانسوی برای نشریه مُروا:

سیزده - Il faudra crier très fort pour être entendu

Idalie Samad - M.M. et Ali Samad

Brève histoire de la musique protestataire


چهارده -On est très fier de notre premier single ‘Alpha Lupus’.

Entretien avec Idalie Samad

پانزده - نت موسیقی سرود انترناسیونال

فصلنامه‌ی مُروا نشریه جوانان هوادار حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

نشریه مُروا شماره اول در آدرس زیر:

 

https://bepish.org/node/2381

 

منبع: 
سایت به پیش

افزودن نظر جدید