سال نو میلادی را به همه تبریک می گوییم!

سال نو میلادی را به همه تبریک می گوییم!
سال نو میلادی روزهای شادی و سرورند. سال جدید را به شما و همه کسانی که این روز را جشن می گیرند تبریک می گوییم. و سال جدید میلادی ۲۰۲۰ را سالی توام با صلح، دوستی، رواداری و همکاری ها و دوستی های بیشتر برای یک زندگی بهتر و انسانی تر برای همه از هر رنگ و نژادی آرزو می کنیم!
اميدواریم سال جديد برای مردمی كه در ايران برای اعتراض به گرانی، فساد، ناكارايی حكومت، عليه دیکتاتوری و برای آزادی و يك زندگی بهتر و انسانی تر به خيابانها آمدند سالی همراه با تغييرات ساختاری، دمكراتيك و مردمی باشد. اميدواریم همه ما از مطالبات دمكراتيك و برحق مردم كشورمان مشتركا همراه با احزاب و سازمانهای جمهوریخواه، چپ و دمكراتيك و شخصيت ها و تشكل های مدنی آزاديخواه، حمايت همه جانبه كنيم!
با آرزوهای نیک برای شما
مسئول سایت کارآنلاین
علی صمد

بخش: 

افزودن نظر جدید