یاد رفیق فدایی فضل اله چایچی گرامی باد!

رفیق زنده یاد فضل اله چای چی زمانی که به عصویت سازمان در آمد با نفوذ مردمیش توانست در میان مردم محل و کارخانه ذوب آهن اصفهان یکی از پایه های مردمی سازمان ما را در این شهر برقرار کند. رفیق زنده یاد تا قبل از دستگیر اش، تمام توان و کلیه امکاناتش را در محیط کارگری اصفهان در اختیار حنبش قرار داده بود. او یار و محبوب کارگران و رفیق خستگی ناپذیر بخش کارگری سازمان در ذوب آهن اصفهان بود. و رزم خود را برای ایجاد ایرانی آباد و آزاد ادامه داد و تمام تلاش خود را در این راە بکار بست.

سایت کارآنلاین درگذشت رفیق زنده یاد فضل اله چایچی، این یار دیرین را بە خانوادە و بازماندگان ایشان، فدائیان خلق، رزمندگان راە آزادی و عدالت تسلیت می گوید و یاد او را گرامی می دارد.

بخش: 

افزودن نظر جدید