از درگذشت رفیق حمید ارض پیما متاثریم!

خبر تلخ درگذشت رفیق حمید ارض پيما، میان فدایی تبارها دهن به دهن نقل شد و همه ما را در اندوه نشاند. حمید ارض پیما از کادرهای نخستین جنبش فدایی خلق بعد از سال ها  تحمل درد بیماری جانفرسا، در زادگاهش لاهیجان درگذشت. رفیق ارض پیما از همان اوان جوانی با پیوستن به صفوف مبارزه علیه دیکتاتوری شاه به جنبش چپ رو آورد و در زمره کادرهای نخستین جنبش چریکی شد. او در سال ۴۸ توسط رفیق پرآوازه عباس مفتاحی به عضویت چریک های فدایی خلق درآمد، تیمی را در لاهیجان شکل داد و مسئولیت آن را بر عهده گرفت.

رفيق ارض پیما تابستان سال ۱۳۵۰  شناسایی و توسط ساواک دستگیر شد و چند ماه بعد در دادگاه نظامی حکم حبس ابد گرفت. او جزو آخرین افرادی بود که به همت مردم از زندان های شاه در سال ۱۳۵۷ آزاد شد و در شهر سیاهکل مورد استقبال بیاد ماندنی جمعیتی بزرگ قرار گرفت. ارض پیما از کادرهای مطلع از تاريخ و ديدگاه های جنبش فدایی خلق بود و در چند سال آخر حیات خود بارها به مصاحبه نشست و قلم زد تا در برابر اتهامات سخیف وارده بر جنبش چریکی، از شرافت و حیثیت بنيان گذاران و رهروان جانباز آن به دفاع برخیزد. این تلاش ارزشمند، از کارهای ماندگار و برگ های درخشان زندگی سیاسی دراز مدت او بود.

ما با احترام به  رفیق حمید ارض پیما، درگذشت این عزیز از دست رفته را به بستگان و دوستان و به ویژه فرزندانش تسلیت می گوئیم و نام او را  گرامی می داریم. 

دبیرخانه شورای مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

۲۸ دی ماه ۱۳۹۸ (۱۹ ژانويه ۲۰۲۰)

افزودن نظر جدید