یک شاخه از سیاهی جنگل به سوی نور فریاد می کشد

یک شاخه از سیاهی جنگل به سوی نور فریاد می کشد - احمد شاملو
 
منبع: 
سایت اخبار روز

افزودن نظر جدید