در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی شرکت نمی کنیم

یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی قرار است در روز جمعه دوم اسفندماه برگزار شود. این انتخابات در شرایطی انجام می شود که مردم در چهل سال اخیر هرگز در شرایط این چنین سخت و دشوار به لحاظ اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و امنیتی قرار نداشته اند. فشار خارجی و ندانم کاری و فساد حاکمان، کشور را به آستانه فقر و فلاکت و فروپاشی کشانیده، بگیر و ببندها همچنان ادامه دارد و حداقل آزادی های پیش بینی شده در قانون اساسی زیر پا گذاشته می شود، سیاست فشار و سرکوب، بی محابا و حق به جانب از سوی حاکمیت بر مردم اعمال می شود، حتی خودی های مجلس شورای اسلامی هم از دم تیغ نظارت استصوابی شورای نگهبان برای انتخابات این دوره جان به در نبرده اند. در این اوضاع و احوال با ارزیابی از اثرات سودمند حضور افرادی که با اقتدارگرایان و افراطیون نظر متفاوتی دارند و می توانند به عنوان اقلیتی کوچک در مجلس صدای بخشی از مردم کشور باشند، ما با نیروهای دموکرات و اصلاح طلب مدافع صلح و پیشرفت کشور همراهیم و برای حفظ و انسجام و یکپارچگی این نیروها که تاثیرگذاری بیشتر ی بر روند تحولات پیش رو خواهند داشت، میکوشیم.
ما در اعتراض به سیاست های خشن حکومت در برابر اقدامات مسالمت آمیز مردم در آبان ماه ۱۳۹۸ به علاوه پنهان کاری و عدم صداقت مسئولان با مردم در فاجعه سرنگونی هواپیمای مسافربری و رد صلاحیت های گسترده داوطلبان نمایندگی مجلس و با احترام به آراء و نظرات هم بر پایه اصل دموکراسی، در انتخابات  مجلس شورای اسلامی شرکت نمی کنیم.

گروه خرداد (هوادار سازمان فدائیان خلق ایران اکثریت) داخل
بیست ونهم بهمن ماه ۱۳۹۸ 

افزودن نظر جدید