پیروزی مردم در تحریم انتخابات!

انتخابات نمایشی مجلس یازدهم با تحریم وسیع مردم پشت سر گذاشته شد. اما حکومت جمهوری اسلامی هنوز مشغول رقم سازی برای اعلام نتایج آن است. همه‌ی شواهد حاکی از افتادن طشت رسوایی جمهوری اسلامی از بام، بر زمین مقاومت اکثریت بزرگ مردم ایران است. التماس و تهدیدهای خامنه‌ای مبنی بر دعوت از مردم به شرکت در انتخابات، پاسخ قاطع "نه" گرفته است و پیروزی سیاست تحریم در این نمایش انتخاباتی، قطعی شده‌ است.

مطابق اخبار تاکنونی، میزان مشارکت مردم در کل کشور بسیار پایین و در شهرهای کشور از جمله تهران، محدود و در خالی گذاشتن حوزه های رای گیری کم سابقه بوده‌است. از همان روز نخست، گزارش‌های متعددی از انواع رای سازی‌ها در مراکز رای گیری منتشر شده‌است و افتضاح مربوط به تقلب، خرید و فروش رای به جایی رسیده‌است که حتی خود حکومت اعلام کرده‌است که چند تن در این رابطه، دستگیر شده اند!

حکومت در صدد آن است که رقم سازی کند. اما خود حکومتگران از بالا تا پائین به‌خوبی آگاه‌اند که شکستی مفتضحانه و مسلم خورده‌اند.

برآمد اعتراضی وسیع مردم و "نه" به انتخابات نمایشی، در تداوم اعتراضات آبان‌ماه ۹۸ و در ادامه‌ی خیزشی است که از دی‌ماه ۹۶ آغاز شده‌است. ادامه‌ی مبارزات مدنی علیه انواع تبعیضات جمهوری اسلامی است که در قامت یک اقدام همگانی به نمایش در آمده است. این، "نه" بزرگ به جمهوری اسلامی و دعوت خامنه‌ای برای حضور در حوزه‌های رای گیری و بساط خودکامه‌ی ولایی است.

حزب چپ ایران (فدائیان خلق) موفقیت تحریم انتخابات نمایشی را به مردم هشیار و بپاخاسته‌ی ایران شادباش می‌گوید. پیروزی تحریم انتخابات فرمایشی، گامی مهم در تداوم مبارزات مدنی مردم ایران در راستای گذار از جمهوری اسلامی، پایان دادن به استبداد دینی حاکم و تاکیدی بر این حقیقت است که آزادی و دمکراسی نه در جمهوری اسلامی بلکه در نبود آن، به دست آمدنی است.

حزب ما نسبت به توطئه‌ی تقلب و رقم سازی حکومت هشدار می دهد. جمهوری اسلامی طی ۴۱ سال حیات خود، همواره و هر گاه که توانسته‌است، حقایق را از مردم کتمان کرده‌ است و این بار نیز در صدد است با تقلب و دروغ شکست خود را پنهان سازد.

هیئت سیاسی – اجرایی حزب چپ ایران(فدائیان خلق)
۴ اسفند ۱۳۹۸ - ۲۳ فوریه۲۰۲۰

افزودن نظر جدید