در سوگ یاور زحمتکشان

با کمال تاسف، دکتر فریبرز رییس دانا در روزهای پایانی و پر مصیبت سال 98 از میان یاران خود پرکشید.
رفیق رییس دانا، شجاع‌مردی عدالتخواه، سوسیالیستی آرمان‌خواه و معتقد بود. با وجود این در مراودات اجتماعی خود در زمین سوسیال دمکراسی ایران نیز همراه با یاران دکتر مصدق بازیگری فداکار، صادق و میدان‌دار بود.
باور ریشه‌دار ایشان به آرمان‌های عدالت‌خواهی، سوسیالیسم و دمکراسی، ایشان را یاوری قابل اعتماد برای آزادیخواهان میهن ساخت.
رفیق فریبرز در مقام استاد دانشگاه، اقتصاددان، نظریه‌پرداز، هنرشناس، نویسنده و با حضور در محافل پر مخاطره نظیر تحصن‌ها، بزرگداشت‌ها، محافل کارگری و سخنرانی‌های روشنگرانه و بی‌پروا و همچنین همراهی و کمک به برنامه‌های توسعه‌ای کشور با استفاده از توان علمی خود، همواره تاثیر گذار و یاری دهنده بوده است و در این راستا تاوان‌های زیادی پرداخت، در عین حال اعتقاد داشت اتحاد همه نیروهایی که دل در گرو بهروزی ایران دارند، می‌تواند کشور را از این بحران عظیمی که مدیریت ناکارآمد و فاسد طی دهها سال به کشور تحمیل کرده است نجات دهد.
فقدان این عزیز از دست رفته، خسران بزرگی برای میهن پرستان، نیروهای چپ، دمکرات، ملی و بخصوص کارگران و زحمتکشان کشور است.
یادش را گرامی می‌داریم و درگذشتش را به خانواده محترم، همفکران، دوستان و رفقایش تسلیت می‌گوییم.

گروه خرداد (هوادار سازمان فداییان خلق ایران اکثریت) داخل کشور

افزودن نظر جدید