فصلنامه‌ی مُروا شماره سوم

برای ورود به مطالب نشریه لطفا روی لینک زیر کلیک کنید:

https://bepish.org/node/3497

فهرست مطالب:
یک- پیش درآمد- مراد رضایی و علی صمد
دو- مصاحبه فصلنامه ی مُروا با یک دانشجو در ایران
سه- دانشگاه ضد انقلاب- هربرت مارکوزه و سرکوب جنبش‌های اعتراضی دانشجویی ترجمه- حسین غبرائی
چهار- جنبش‌های اجتماعی و ضرورت تدوين يك استراتژی مشترك - علی صمد
پنج- تاریخ نمی‌پرسد، مسئولیت تعیین می‌کند - دنیز ایشچی
شش- وظیفه ی سنگین جنبش دانشجویی در ایران - ابوالفضل محققی
هفت- اعتراضات دانشجویی؛ انتخاب میان مرگ و آزادی - مراد رضایی
هشت- مطالبات انباشته شده و بدون پاسخ، جایی برای ترس از سرکوب نگذاشته است!- بیژن میثمی
نه- مصاحبه با نائومی کلاین - کرونا ویروسِ بهترین هدیه برای "سرمایه داری فاجعه " است- ماری سولیس واپس - ترجمه: حسین غبرائی
ده- تکنولوژی هوشمند و "هک" کردن انسان ها - دنیز ایشچی

افزودن نظر جدید