برملا شدن اتهام دروغین اشغال سفارت آمریکا از سوی سازمان چریک های فدائی خلق ایران

در زمان های مختلف ادعای تصرف سفارت امريکا توسط سازمان چريک های فدائی خلق ايران در رسانه های جمهوری اسلامی و رسانه های ديگر پخش شده بود. سازمان و مسئولین شورای مرکزی در آنزمان و در دوره های مختلف بارها این خبر دروغ حمله به سفارت امريکا از سوی سازمان را تکذيب و اعلام کرده بودند که سازمان چريک های فدائی خلق ايران به هيچ وجه تصميم نگرفته بود که در ۲۵ بهمن ماه ۱۳۵۷ به سفارت امريکا در تهران حمله کند و چنين اقدامی را سازماندهی نکرده بود. اما با وجود این باز گاه بی گاه این خبر نادرست آگاهانه در مطیوعات و وسایل ارتباط جمعی جمهوری اسلامی باز نشر می شود. بالاخره دروغ پردازی های جمهوری اسلامی در مورد تسخیر سفارت آمریکا در سال اول انقلاب از سوی چریک های فدائی خلق ایران برملا شد. اخیرا آقای محمد توسلی یکی از مسئولین وقت جمهوری اسلامی در سال های اول انقلاب در مصاحبه ای در سایت انتخاب به تسخیر سفارت آمریکا در اوائل انقلاب نیز پرداخته است. آقای توسلی درباره ماجرای تیراندازی در سفارت آمریکا در ۲۵ بهمن ۵۷ می‌گوید: دکتر یزدی در جلد چهارم خاطرات‌شان که زیر چاپ است، دقیقاً این مسئله را بررسی کرده و تمام ریشه‌های این ماجرا را نشان داده‌اند. ...به گفته او، این حمله کاملاً برنامه‌ریزی‌شده بوده، اهداف سیاسی در پی آن بوده است و به هیچ وجه هم ارتباطی با چریک‌های فدایی خلق و همچنین مجاهدین خلق نداشته است.(متن این مصاحبه در سایت کارآنلاین انتشار یافته است).

در این رابطه در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۳۹۷ شورای مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) اعلامیه ای در این زمینه برای روشنگری انتشار داده بود که سایت کارآنلاین برای اطلاع لینک اعلامیه را به همراه مصاحبه ای از رفیق مهدی فتاپور در این ارتباط در دسترس خوانندگان می گذارد

"تکذيب حملۀ سازمان چريک های فدائی خلق ايران به سفارت امريکا در ۲۵ بهمن ۱۳۵۷|
شورای مرکزی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

https://www.kar-online.com/node/15501

"اشغال سفارت آمریکا در بهمن ١٣٥٧ توسط چریکهای فدایی خلق دروغی بيش نيست"
مصاحبه سایت کارآنلاین با مهدی فتاپور  عضو هیات اجرایی سازمان و مسئول ستاد سازمان در روزهای پس از انقلاب در تهران

https://www.kar-online.com/node/7064

 

افزودن نظر جدید