در بزرگداشت ۸ تیر روز جانباختگان فدائی، نزدیک به نیم قرن پیکار فدائیان خلق

یاد یاران را هزاران یاد باد!

یادمان رفیق حمید اشرف و همرزمان

سخنرانان: رفقا

*مرضیه تهیدست شفیع(شمسی)

*طهماسب وزیری

*مجید عبدالرحیم پور

یادها و خاطره ها و برنامه های هنری

زمان: شنبه ۷ تیر ۱۳۹۹ ( ۲۷ ژوئن ۲۰۲۰ میلادی)

ساعت ۳۰ تا ۲۳ ( به وقت اروپای مرکزی)

سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

گروه برگزاری یادمان ۸ تیر، روز جان باختگان فدائی

افزودن نظر جدید