درگذشت پدری تا دم مرگ اندوهگین

به احترام زنده یاد آقای عماری

اطلاع یافتیم آقای محمد رضا عماری پدر رفیق و دوستمان مناف عماری با پشت سر گذاشتن عمری سراسر اندوه و درد، چشم برجهان بست و با نشاندن پرشمار دوستدارانی در سوگ خود، از میان همه آنان برفت. زنده یاد آقای عماری از سرشناس‌ها و خوشنام‌های شهر خوی بود که سرانجام زیر انواع فشارهای سیاسی جمهوری اسلامی ناگزیر از ترک زادگاه شد و در تهران سکنی گزید. فرزندان بارآمده در فضای فرهنگی منزل این مرد شریف، جملگی به صفوف مبارزاتی برای آزادی و عدالت پیوستند و سه پسر ایشان بخاطر تلاش در راه آرمان‌های خود تحت پیگرد جمهوری اسلامی قرار گرفتند.

آقای عماری در تابستان هولناک سال ۶٧ فقط هم به فاصله دو ماه، دو فرزند از دست داد. مجاهد خلق احمد عماری طی عملیات تراژیک "فروغ جاودان" (مرصاد) و فدایی خلق (اکثریت) مهدی عماری در جریان فاجعه ملی کشتار جمعی زندانیان سیاسی. آثار این ضربه هولناک بر عماری‌ها، کابوسی ماندگار و درامی پایدار برای خانواده آنان بود. پدر عماری تا آخرین لحظه حیات، نام آن دو فرزند از دست رفته بهمراه نام فرزند بزرگ خوشبختانه جان بدربرده‌اش‌ - مناف را بر زبان داشت. اینک اما این مادر عماری است که غم پایان ناپذیر خود را در تنهایی بر دوش خواهد کشید.

ما با قدرداشتن بزرگی‌های مادرعماری، درگذشت پدر عماری را به ایشان، فرزندان و همه بازماندگان، و به ویژه رفیق مناف و خانم قراگوزلیان تسلیت گفته و خود را شریک این اندوه می‌دانیم.

آینده آزاد - مهدی ابراهیم زاده - مانی اخوان - محمد اعظمی – گودرز اقتداری - سیامک امیری - منصور انصاری - وهاب انصاری - نسترن بزازی - یدالله بلدی – مهرداد بهارآرا - حسین بهبودی – اژدر بهنام – داریوش پارسا - مهدی پرویز – ناصر پسانیده – حسین پورجانکی - احمد پورمندی - علی پورنقوی - رسول تیهوئیان- حسن جعفری - فردوس جمشیدی رودباری – محمد حدادپور خیابان- جعفر حسین زاده – حمید حسینی - نقی حمیدیان - بهروز خلیق – فران دانشگری - زیبا دنا – کاظم رستمی - رزا روزبهان – حسن زهتاب – سیامک سلطانی – ساسان سلیمانی – محمد سلیمانی - اکبر سوری – فرود سیاوش پور- اکبر سیفی - مسعود شب افروز – شجاع شمسی زاده - محمود شوشتری - اسماعیل صفر زاده - راحله طارانی- مجید عبدالرحیم پور - فرزانه عظیمی - محمد صادق علی اصغری- ثریا علیمحمدی - محمود علیزاده لسانی – مهدی فتاپور - مسعود فتحی - بهروز فدائی – فرهاد فدائی - مسعود فراز – سیامک فرید – ویدا فرهودی – فرخ کابلیان - صادق کارگر – محسن کاملی – اسفندیار کریمی - بهزاد کریمی - حسن گلشاهی – سهیلا گلشاهی – منوچهر گلشن - یوسف محمدی - سیروس مددی - مهرداد مصطفائی - منوچهر مقصودنیا – باویان ملک - پروین ملک - امیر ممبینی – محمود میرمالک سنی- حسن نادری – احمد نجاتی - داوود نوائیان – پرویز نویدی – ایرج نیری – مرتضی نیکی- احد واحدی - توران همتی – مهشید یاسری - علی رضا یکتا

افزودن نظر جدید