فصلنامه‌ی مُروا شماره چهارم، بهار ۱۳۹۹ انتشار یافت

شماره چهارم فصلنامه‌ی مُروا، بهار ۱۳۹۹

بصورت نشریه:
https://bepish.org/node/3921


فهرست مطالب:
یک - 
پیش درآمد سردبیران: مراد رضایی و علی صمد
https://bepish.org/node/3870

دو - یاد رفیق حمید اشرف و یاران گرامی باد!
https://bepish.org/node/3869

سه - اعتراضات بر علیه خشونت عریان پلیس در آمریکا: زانو بر گلو، فریاد در خیابان، در انتظار - مصاحبه‌ی علی صمد از طرف فصلنامه‌ی مُروا با دکتر علی‌اکبر مهدی
https://bepish.org/node/3868

چهار- بی عدالتی در سیستم قضایی و خشونت پلیس در امریکا - دکتر گودرز اقتداری
https://bepish.org/node/3867
پنج- دست‌یابی به مراقبت‌های بهداشتی و بحران مالی جهانی در ایتالیا: چشم‌انداز حقوق بشر - نوشته روسلا دو فالکو - ترجمه حسین غبرایی
https://bepish.org/node/3866

شش- بازخوانی مقاله‌ای رفیق بیژن جزنی، با نگاهی به جنبش دانشجویی ِ امروز - مراد رضایی
https://bepish.org/node/3865

هفت-
از انقلاب تا انشعاب - علی صمد
https://bepish.org/node/3864

هشت-
انشعاب زودرسی که به چپ ایران لطمه‌ی جبران‌ناپذیری زد! - مصاحبه‌ی فصلنامه‌ی مُروا با وهاب انصاری عضو شورای مرکزی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
https://bepish.org/node/3863

نه-
گسست تلخ در سنگر امید - مصاحبه‌ی فصلنامه‌ی مُروا با بیژن اقدسی عضو حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
https://bepish.org/node/3862

ده- سازمان چریک ها آمادگی مواجه شدن با این دگرگونی و تلاطم اجتماعی را نداشت - مصاحبه‌ی فصلنامه‌ی مُروا با حجت نارنجی عضو شورای مرکزی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
https://bepish.org/node/3861

یازده- نگاهی به انشعاب اقلیت و اکثریت در سازمان چریک‌های فدائی خلق ایران - مصاحبه‌ی فصلنامه‌ی مُروا با مصطفی مدنی عضو حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
https://bepish.org/node/3860

دوازده- سرگذشت دو محمد تقی؛ افشانی نقده و شهرام - مراد رضایی

https://bepish.org/node/3859

افزودن نظر جدید