اولین ویژه نامه فصلنامه ی مُروا به مناسبت آزمون کنکور سراسری مرداد ماه 1399

تمام مقالات اولین ویژه نامه فصلنامه ی مُروا به مناسبت آزمون کنکور سراسری مرداد ماه 1399 بصورت نشریه در فرمات پی. دی. اف.  را می توانید در لینک زیر ببینید:

https://bepish.org/node/4150

نام و لینک فهرست مطالب ویژه نامه:

*سرمقاله ی اولین ویژه نامه ی نشریه مُروا - مراد رضایی و علی صمد
https://bepish.org/node/4147

*
کنکور به مثابه‌ی ابزار اعمال تبعیض – مراد رضایی
https://bepish.org/node/4146

* برگزاری کنکور در وضعیت کرونایی، انگیزه‌ای جدید بر اعتراضات جوانان می‌افزاید! – مصاحبه با الدوز حجازی – معلم و فعال صنفی
https://bepish.org/node/4145

* برگزاری آزمون سراسری کنکور در مرداد ماه آری یا نه! کدام رویکرد؟ علی صمد

- بخش اول:
https://bepish.org/node/4144

- بخش دوم:
https://bepish.org/node/4143

- بخش سوم:
https://bepish.org/node/4142

- بخش چهارم و پایانی:
https://bepish.org/node/4141


*
ترکیه و برگزاری کنکورها در اوضاع کرونا – ترجمه از لعیا اکبریان
https://bepish.org/node/4140


افزودن نظر جدید