خاوران؛ رنج ماندگار

یادمان جانباختگان فاجعه ملی کشتار زندانیان سیاسی، سال ۶۷

 

همزمان این برنامه در یوتیوب بطور زنده در آدرس زیر پخش خواهد شد:

https://www.youtube.com/user/RASSANEH/featured
افزودن نظر جدید