خاوران، رنج ماندگار

یادمان جانباختگان فاجعه ملی کشتار زندانیان سیاسی، سال ۶۷

برنامه یادمان شامل: خاطرات و سخنرانی ها، موسیقی، شعر و سرودخوانی، پخش فیلم و نماهنگ 

شنبه ۲۹ شهریور(۱۹ سپتامبر ۲۰۲۰ میلادی) - ساعت  ۲۲.۳۰ تا ۰۰.۳۰ به وقت ایران - ساعت ۲۰ تا ۲۲.۳۰ به وقت اروپای مرکزی
همزمان این برنامه در یوتیوب بطور زنده در آدرس زیر پخش خواهد شد:

https://www.youtube.com/user/RASSANEH/featured


افزودن نظر جدید