اطلاعیهٔ برگزاری: کنگرهٔ ۱۸ سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

رفقا، یاران، دوستان، هم‌میهنان، درود بر شما!

به این وسیله برگزاری کنگرهٔ ۱۸ سازمان را به آگاهی شما می‌رسانیم. با توجه به شرایط ناشی از شیوع بیماری گیتی‌گستر کووید ۱۹، کنگرهٔ ۱۸ سازمان به صورت مجازی برگزار خواهد شد. 

کنگرهٔ ۱۸ با محوریت تدوین چندو چون کنش‌گری سازمان در بازهٔ زمانی پس از برگزاری این کنگره و مسائل مرتبط با آن و پیوند سازمان با حزب چپ ایران (فدائیان خلق)، طی هفته‌های آینده مجموعاً در طی سه نشست برگزار می‌شود.

گزارش کنگرهٔ ۱۸ سازمان به منظور آگاهی عموم علاقه‌مندان در چارچوب متعارف منتشر خواهد شد. 

با امید به موفقیت سازمان در انجام وظایف خویش

آدینه، ۲۱ شهریور ۱۳۹۹ (۱۱ سپتامبر ۲۰۲۰ میلادی)

دبیرخانهٔ شورای مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

افزودن نظر جدید