اطلاعیه دبیرخانه شورای مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

در سوگ رفیق کاک کریم سالمی

با اندوه فراوان خبردار شدیم که رفیق کاک کریم سالمی، چهرهٔ چپ و فرهنگی بوکان دیده از دنیا فروبست.

کاک کریم چهره‌ای محبوب در شهر بوکان بود. رفیق سالمی که از دههٔ چهل خورشیدی با راه‌اندازی کتاب‌فروشی در زادگاه خود، در گسترش و تقویت فرهنگ کتاب‌خوانی در این شهر زیبای کردستان تأثیری ماندگار به جای گذاشت، پس از انقلاب به سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران پیوست و فعالیت سیاسی و فرهنگی خود را به سازمان ما پیوند داد. کاک سلیم که چهره‌ای محبوب در میان مردم شهر بود، تا ضربات وارد آمده بر سازمان در سال ۱۳۶۲ به فعالیت تشکیلاتی خود در سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) ادامه داد.

پس از ضربات نیز رفیق سالمی، علیرغم فشار گزمگان استبداد پای پس نکشید و مبارزهٔ فرهنگی و مدنی خود را پی گرفت. کاک کریم سالمی انسانی مبارز و متعهد بود که تا واپسین دم هستی‌اش، به باورهای انسان‌دوستانهٔ خود وفادار ماند.

با درگذشت رفیق سالمی، مردم بوکان، کردستان و ایران، یکی از فرزندان آزادی‌خواه وعدالت‌خواه و محبوب خود را از دست دادند.

ما فداییان خلق، که ما نیز امروز در اندوه از دست دادن رفیق‌مان، کاک کریم سالمی نشسته‌ایم، فقدان کاک کریم را به خانواده و بستگان او، به یاران، هم‌رزمان و رفقایش و به مردم بوکان، کردستان و ایران تسلیت می‌گوییم.

باشد که باغ تلاش‌های او در گسترش فرهنگ و اندیشه‌های چپ، عدالت‌خواهانه و انسانی، به بار دگرگونی و تحول در میهن‌مان بنشیند.

نام و یادش مانا و بلند!

سه‌شنبه، ۲۹ مهر ۱۳۹۹ (۲۰ اکتبر ۲۰۲۰ میلادی)

اطلاعیه دبیرخانه شورای مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

افزودن نظر جدید