نسرین ستوده را بدون‌قیدوشرط و کامل آزاد کنید!

بیانیه‌ی مشترک برنامه نظارت و جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران

پاریس، ژنو، ۹ نوامبر ۲۰۲۰ (۱۹ آبان ۱۳۹۹) ـ وکیل حقوق بشری سرشناس نسرین ستوده روز ۷ نوامبر (۱۷ آبان) به‌خاطر وضع رو به وخامت سلامتی موقتاً از زندان قرچک آزاد شد. برنامه‌ی نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر و جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران از آزادی موقت خانم ستوده استقبال می‌کنند و از دولت‌مردان ایران می‌خواهند او را بدون‌قیدوشرط و کامل آزاد کنند.

خانم نسرین ستوده که از ۱۳ ژوئن ۲۰۱۸ (۲۳ خرداد ۱۳۹۷) در حبس خودسرانه به سر می‌برد، در پی موافقت دادیار زندان‌های زنان با پیگیری درمان به‌خاطر مشکلات قلبی و ریوی، توانست روز ۷ نوامبر (۱۷ آبان) به خانواده‌اش بپیوندد. او روز ۸ نوامبر (۱۸ آبان) مورد معاینه و آزمایش قرار گرفت و در انتظار نتیجه‌ی آن به سر می‌برد. شرایط مرخصی درمانی او هنوز ناروشن است.

حال خانم ستوده در چند ماه گذشته به‌خاطر اعتصاب غذا در زندان اوین از ۱۱ آگوست ۲۰۲۰ (۲۱ مرداد ۱۳۹۹) تا ۲۵ سپتامبر (۴ مهر) با خواست آزادی کلیه‌ی زندانیان سیاسی رو به وخامت رفت و منجر به مشکلات جدی قلبی و ریوی شد. او روز ۱۹ سپتامبر ۲۰۲۰ (۲۹ شهریور ۱۳۹۹) از زندان اوین به بیمارستان طالقانی تهران منتقل شد. اما پس از پنج روز و پیش از پایان درمان وی را در تاریخ ۲۳ سپتامبر (۲ مهر ۱۳۹۹) به زندان اوین بازگرداندند و از مراقبت پزشکی محروم کردند که جان او را در معرض خطر بزرگی قرار داد.

برنامه‌ی نظارت و جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران از مرخصی خانم نسرین ستوده و امکان پیگیری درمان مورد نیاز او استقبال می‌کنند و یک بار دیگر دولت‌مردان ایران را به آزادی بدون‌قیدوشرط و دائمی خانم ستوده فرا می‌خوانند.

افزودن نظر جدید