در سوگ درگذشت آقا آقا، از رهبران شوراهای دهقانی تورکمن صحرا

با کمال تأسف مطلع شدیم که در تاریخ ۱۲ نوامبر سال جاری برادر بزرگتر حسین جرجانی از رهبران ملی ترور شده تورکمن بنام “یارمحمد جرجانی” معروف به “آفا آقا” از روستای تاتار علیا گنبد درگذشته است!

“آفا آقا” همیشه به عنوان یک روستایی زحمتکش تورکمن خود از رهبران شوراهای تورکمن صحرا و اتحادیه های دهقانی و از سازمان دهندگان اصلی مصاده اراضی غصبی وابستگان به حکومت پهلوی بوده است. وی از قدرت بیان والایی به زبان خود روستائیان و اقناع و ترغیب آنها جهت مبارزه و تشکیل شوراهای خود برای احقاق حقوق ملی و ارضی آنها داشته و از برگزار کنندگان و سخنوران اصلی کنگره های شوراها و اتحادیه های دهقانی به همراه زنده یاد “توماج” بود. خانه “آفا آقا” در روستای تاتار علیا، مأمن گرم مبارزان تورکمن برای لحظه ای آسودن از فعالیت شبانروزی آنها بوده است.

“آفا آقا”، به دنبال سرکوب خونین جنبش ملی تورکمن صحرا و با ترور رهبران ملی آن که برادر وی نیز در میان آنها بوده بدون هیچ گونه واهمه از اشغالگران اسلامی منطقه نه تنها تمامی مراسم خاکسپاری آنها را خود برجای آورده بود، بلکه با مشارکت فعال در برپائی “جشن گندم” و دیگر مراسم و گردهمایی ها سعی وافری در ترمیم روحیه بعد از سرکوبی در مردم تورکمن را داشت. در عین حال وی لحظه ای از سازماندهی مقاومت روستائیان در برابر بازگشت غاصبان زمین از پای ننشست. هرچند که خود چندین بار با بازداشت و زندان و شکنجه های روحی و روانی قداره بندان رژیم غاصبان سرزمین تورکمن مواجه گردیده بود.

کانون فرهنگی- سیاسی خلق تورکمن ضمن تسلیت به خانواده و بازماندگان “آفا آقا” و ملت تورکمن به عنوان یکی از ستون های اصلی جنبش دهقانی در تورکمن صحرا برای آنها طول عمر آرزو می کند.

کانون فرهنگی- سیاسی خلق تورکمن

۲۴ آبان ۹۹ برابر با ۱۴ نوامبر 

افزودن نظر جدید