به مناسبت پنجاه سالگی جنبش فدایی

سمینار پژوهشی

برنامه سمینار:

*پروفسور یرواند آبراهامیان: مروری بر سیر تکوین و اثرگذاری «چریکهای فدایی خلق»؛

* پروفسور افشین متین عسگری: چریکهای فدایی و جنبش دانشجویی خارج از کشور؛

* دکتر سیاوش رنجبر دائمی: فدائیان خلق از ۱۹ تا ۲۲ بهمن ۱۳٥۷

* دکتر رقیه دانشگری: ناگفته هایی از نخستین سال جنبش قدایی؛

* پروفشور علیرضا بهتوئی: مروری بر کتاب «فراخوان به مبارزه مسلحانه»

* تاریخ: شنبه ۱٨ بهمن ۱۳۹۹ برابر با ۶ فوریه ۲۰۲۱

* زمان: ساعت ۲۰ تا۲۳به وقت تهران

افزودن نظر جدید