سازمان فدائیان خلق ایران ـ اکثریت برگزار می کند

نگیرد این شعلە خاموشی

افزودن نظر جدید

دیدگاه‌ها

دوستان عزیز ،
صحبتهای رفیق ارجمند رقیه دانشگری را که درین برنامه به فعالیتهای مشترک فداییان خلق و حزب توده ایران در رادیوی زحمت‌کشان ایران که از افغانستان پخش میشد و حاوی نکات بسیار ارزنده و آموزنده ایست در این سایت قرار دهید .

متشکرم