سمینار پژوهشی درباره پنجاه سال جنبش فدائی-سخنرانی پروفسور افشین متین عسگری

افشین متین عسگری استاد برجسته تاریخ خاورمیانه در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا، لس آنجلس است. او در ایران متولد شد و دکترای خود را در تاریخ خاورمیانه در دانشگاه کالیفرنیا، لس آنجلس به پایان رساند. پروفسور متین عسگری در جریان دهه ۱۳۵۰ در جنبش بین المللی دانشجویان ایرانی فعال بود و در انقلاب ۱۳۵۷–۱۳۵۷ ایران شرکت کرد. او نویسندهٔ اپوزیسیون دانشجویی ایران با شاه (۱۳۸۱) و هر دو شرق و غرب: تاریخ فکری مدرنیته ایران (۱۳۹۷) است که هر دو به فارسی ترجمه و در ایران منتشر شده اند. متین عسگری بیش از بیست مقاله و فصل کتاب در تاریخ سیاسی و فکری ایران قرن بیستم تألیف کرده است.

افزودن نظر جدید