سمینار پژوهشی پنجاه سال جنبش فدائی بهمن ۱۳۹۹- سخنرانی دکتر سیاوش رنجبر دائمی

نقش فدائيان خلق از ۱۹ تا ۲۲ بهمن ۱۳۵۷

دکتر سیاوش رنجبر دائمی استادیار تاریخ معاصر ایران در دانشگاه سنت اندروز اسکاتلند است. او پیشتر همین سمت را در دانشگاه منچستر عهده دار بود. رشته تخصصی او تاریخ سیاسی ایران پس از شهریور ۱۳۲۰ است. دکتر رنجبر اکنون مشغول تدوین تعدادی پژوهش درباره تاریخ چپ ایران است. در چند ماه اخیر او مقاله هایی درباره حزب توده و مسئله ارضی و نسخه ویرایش شده مقاله خود در مجموعه "راهی دیگر" را که به همت تورج اتابکی و ناصر مهاجر تدوين شده است در دست انتشار دارد. ایشان در اوایل فروردین ماه سال ۱۴۰۰ جزو میزبانان کنفرانسی به مناسبت هشتادمین سالگرد تأسیس حزب توده ایران خواهد بود.

 

تصویری-صوتی: 

افزودن نظر جدید