خجسته باد هشت مارس، روز جهانی زن

زنان کشورمان در صف مقدم مبارزه با استبداد برای کسب آزادی های اجتماعی و برابر حقوقی ايستاده اند. شورای سردبیری کارآنلاین، هشت مارس روز جهانی زن را به همه زنان میهنمان و تمام آن هائی که برای رفع تبعيض جنسيتی در همه ابعاد و برای آزادی، دمکراسی و عدالت اجتماعی مبارزه می کنند، صمیمانه تبریک می گوید.

افزودن نظر جدید