جنبش فدائی و جنبش حق طلبی ملیت های تحت ستم ایران

سخنرانان: یوسف کر (پژوهشگر فرهنگ و تاریخ ترکمن)، فرخ نعمت پور (عضو سازمان فدائیان خلق ایران ـ اکثریت)
زمان: شنبە ١٣ مارس ٢٠٢١ برابر با ٢٣ اسفند ١٣٩٩ شمسی.
مدیر برنامە: داریوش پارسا.
برگزارکنندگان: جمعی از فعالین و طرفداران جنبش فدائیان خلق ایران.
محل:

Meeting Id: 88494811887

 

Passcode: 444519

 

افزودن نظر جدید