شادباش سال نو

کارآنلاين فرارسیدن سال نو را به هم میهنان و به ده ها میلیون انسانی که در ديگر کشورها جشن نوروز را برگزار می کنند، شادباش می گوید. نوروز، رسمی است که فارغ از ریشه تاریخی آن، به قوم، مذهب، زبان و ملیتی تعلق انحصاری ندارد. در جهانی که هویت های کاذب، بهانه و دستمایه دشمنی، و تبعیض قرار می گیرد، رسمی هست به نام نوروز که بزرگی آن به غلبه اش بر مرزهاست، مرزهایی که در برابر کشش انسانها به شادی و دوستی خوار می شوند. نوروز از دیرباز نماد آشتی و گرامیداشت زندگی بوده است. پاسداشت این سنت زیبا را با دفاع از صلح و دوستی انسان ها همراه  کنیم. 

شورای سردبيری کارآنلاین

 

 

 

افزودن نظر جدید