نامـه سـرگشـاده بـه دولت آمریکا، کنـــگره، مجـلس سنــا

شما نیک می دانید تاریخ زندگی و زیست بشر سراسر تلاش برای پیشرفت و زیستن در صلح و آرامش است و دموکراسی راهی درست برای زیستن مردمان در کنار یکدیگر و در جهان است. مردم ایران نیز با تنوع فرهنگی بی بدیل خود، در طول تاریخ پرفراز و نشیب خود آموخته اند چگونه استقلال و کیان ملی خود را حفظ  کنند.

 مادران صلح ایران که خود از پیشگامان و مبارزان  راه آزادی و عدالت، صلح و‌ دموکراسی بوده و هستند از نمایندگان کنگره؛ سنا؛ هیات دولت و مردم امریکا  می خواهند در راستای مقابله با تحرکات مداخله جویانه در امور کشورهای دیگر از شما بخواهند تا با لغو تحریم ها و بازگشت بی قید و شرط به برجام که آمریکا یک جانبه آن را ترک نموده؛ صلح و آرامش را به میلیونها انسان در ایران و منطقه و جهان بازگردانند. مردم امریکا و نمایندگان محترم سنا و کنگره امریکا شاهد بوده اند که مردم ایران پس از انقلاب متحمل انواع فشارها و تحریم هایی که تاریخ بشر تاکنون به خود دیده؛ شده اند. در صورتیکه طبق کلیه اصول و قراردادها و پروتکل ها و میثاق های حقوق بشری همه کشورها از حق توسعه برخوردار هستند واختلافات با مداکرات وتوافق های فی مابین که دستاورد ارزشمند تجربه و دانش بشر طی هزاران سال زندگی هست قابل حل می باشد.

لیکن ترامپ با خروج یک جانبه از برجام و با تهدید و ارعاب کشورهای متحد خود و اعمال سنگین ترین تحریم های اقتصادی به منظور بی ثبات كردن و تغییر رژيم سياسي کشور سخن گفت و در این راه ترور های دولتی را نیز به تحریم ها افزود.

شکست ترامپ در مبارزات انتخابات ریاست جمهوری اخیر امریکا در حقیقت شکست استراتژی مبتنی بر ایجاد  فضای رعب و هراس و ناامنی و خشونت سیاسی بود که مردم امریکا و ملت های جهان را درگیر خود ساخته بود. در واقع برد بزرگ و موفقیت آقای بایدن مبتنی برانتخاب استراتژی منع خشونت و لغو تحریم و احترام به محیط زیست و جلوگیری از تخریب و آلودگی بود که ایشان و تیم همراه وی به مردم آمریکا وجهان وعده داده بودند. آقای بایدن صراحتا در توضیح سیاست خارجی شان اعلام کردند ترامپ با خروج از برجام دچار اشتباه شده و برخلاف منافع امریکا گام برداشته  و ایشان در صورت رییس جمهور شدن به توافق برجام بازخواهد گشت و مسیری قابل اعتماد برای رویکرد دیپلماتیک در ارتباط با ایران را خواهند گشود. حال با گذشت سه ماه از تشکیل کابینه آشکارا مشاهده می شود در حالیکه وعده هایی همچون بازگشت به سازمان بهداشت جهانی و پروتکل های مربوط به کووید 19 و توافق آب و هوای پاریس و بازگشت به سازمان حقوق بشر سازمان ملل در همان روزهای نخستین اجرایی و عملی گردید؛ در بازگشت به برجام و لغو تحریم های یک جانبه ترامپ که ضامن صلح و امنیت جهان است خلف وعده می کنند. در صورتیکه در همه جهان به لحاظ قانونی و اخلاقی قاعده بر این است طرفی که برای قراردادی که امضا اعتباری قایل نمی شود و توافق را ترک کرده و به بی اعتمادی و بدبینی دامن زده است با مشاهده نتایج سوءرفتار خود باید قدم اول را برای بازگشت به توافق بردارد و جبران مافات کند. حاکمیت امریکا باید بداند فشار حد اکثری نتیجه ای جز افزایش فقر و خشونت و افزایش بنیادگرایی و نا امنی برای مردم ایران و منطقه و جهان و حتی مردم امریکا نخواهد داشت.

ما صراحتا از دولت و رئیس جمهور و نمایندگان کنگره و نمایندگان سنای امریکا می خواهیم با لغو تحریم ها و بازگشت به برجام  به پیگیری مذاکرات سازنده در جهت رفع خشونت و بر قراری آرامش و صلح در منطقه و جهان  بپردازند. برای ما قابل پذیرش نیست که هزینه اشتباهات و سیاست های نادرست را مردم رنجدیده و ستم کشیده ایران بپردازند. ما مادران صلح ایران صراحتا اعلام می داریم، تحقق دموکراسی در داخل کشور مسئولیتی برعهده مردمان ایران زمین است و‌ انتظار داریم آمریکا با لغو تحریم ها وبازگشت به برجام مسیر دستیابی به توسعه، صلح  و امنیت را در ایران و منطقه و جهان تسهیل نماید.

 

 

افزودن نظر جدید

دیدگاه‌ها

جای تحسین دارد این بیانیه و تلاش مادران صلح. واقعا سیاست ورزانه عمل کرده اسن و نه سیاست بازانه . جاافتادگی شاکله مادران صلح سبب ساز این سند سیاسی ماندگار ست. ملاحضه این گزاره ریزبینی و آسیب شناسی ذهن قوی مادران صلح را متجلی می کند که تاکید ددارند « برای ما قابل پذیرش نیست که هزینه اشتباهات و سیاست های نادرست را مردم رنجدیده و ستم کشیده ایران بپردازند» بکوشیم به ترفندهای ممکن و مقدور سایه شوم تحریم را از سر مردم ایران دور کنیم تا منبع معاش زالوهایی چون دلالان و کاسبان تحریم را خشک و قطع کنیم.