رفیق فدایی حمزه فراهتی در شهر برلین به خاک غربت سپرده شد

رفیق فدایی 'حمزه فراهتی' یار کهن مردمش، امروز اول مارس ٢٠٢١، در شهر برلین به خاک غربت سپرده شد۰حق رفیق حمزه بود که بر دوش انبوه دوستان و رفقایش و در بزرگداشتی پر شکوه مراسم وداعش برگزار شود، ولی افسوس که به علت کرونای خطرناک، غیر فامیل رفیق محترم حمزه تعداد کمی از دوستان و رفقایش بر خاکش به احترام ایستادند و رفقای هم سازمانیش گلی را بر خاکش نهادند.

یادش ماندگار و راهش پایدار

افزودن نظر جدید