بـــــــدرود رفیق خاوری

امروز بیست و پنجم فروردین ۱۴۰۰ شمسی، برابر با چهاردهم آوریل ۲۰۲۱ میلادی، پیکر رفیق علی خاوری دبیر کل حزب توده ایران که در تاریخ دوم ماه جاری در برلین درگذشته بود، در قبرستان سوسیالیست های المان Sozialistenfriedhof  بخاک سپرده شد. مزارستانی که نام و خاطره چندین نسل از مبارزان کمونیست آلمانی را از انترناسیونال اول تا امروز در خود نگاه داشته است. قهرمانان به یاد ماندنی همچون روزا لوکزامبورک، و کارل لیبکنشت.


یاد و خاطره رفیق خاوری این کهن مبارز دو رژیم استبدادی که همچون بسیاری از مبارزان کمونیست که در پیکار با استبداد و بیعدالتی مجبور به ترک میهن می شوند، سرانجام دور از میهنی که آرمان آبادی اش را داشت، در میان این فرزندان خلق به خاک سپرده شد.


به علت محدودیت های ناشی از بیماری کرونا، مراسم در سطح محدودی برگزار شد. برگزاری مراسم توأم بود با طنین سرود جاودانه انترناسیونال که فضای حزن انگیز مراسم تدفین را شکوهی دیگر می بخشید.


پیام های متعددی از جانب احزاب مختلف کمونیست و چپ رسیده بود که از طریق نمیش ویدئویی به اطلاع حاضرین رسید. پس از آن سخنرانی کوتاهی از جانب نماینده ای از فرقه دموکرات آذربایجان انجام شد و نیز پیامی از طرف خانواده رفیق توسط یکی از اعضای خانواده قرائت شد. و همچنین تعدادی از همرزمانش اشاره کوتاه به تاریخ طولانی زندگی مبارزاتی رفیق داشتند.


در این مراسم رفقا تهماسب وزیری و رضا کاویانی از اعضای سازمان فدائیان خلق ایران (اکثريت) نیز شرکت داشته و با نثار سبد گل زیبایی به رفیق خاوری و آرمان بزرگش ادای احترام کردند.


گزارشگر: تهماسب وزیری

 

 

افزودن نظر جدید