فساد جمهوری اسلامی را به دامان چین انداخت!

افزودن نظر جدید

دیدگاه‌ها

دامان آمریکا لابد جای پاکدستان منزهی مثل عربستان سعودی و شیوخ عرب است.