خاوران یادمان عزیزان از دست رفته ماست

آقای پیروز حناچی شهردار محترم تهران

با سلام

متاسفانه در روزهای اخیر، خبرهایی مبنی بر تغییراتی در گورستان خاوران شنیده بودیم که مغایر حرمت انسانی است.

روز جمعه سوم اردیبهشت در دیدار از خاک بی نام و نشان عزیزانمان، آنچه را که باورش تکان دهنده بود، دیدیم. قبرهایی در قطعه گورهای دست جمعی عزیزانمان حفر و دو متوفی بهایی نیز در آن قبر ها به خاک سپرده شده بودند.

بیش از سی و اندی سال از کشتار فرزندان،همسران،خواهران و برادران ما می گذرد. طبق شواهد خاک خاوران مدفن پیکر پاکشان است.

با چه هدفی و نیتی و از منظر کدام باور و اعتقادی دستور این عمل داده شده است؟

جناب شهردار و اعضای محترم شورای شهر! این حقوق شهروندی و انسانی ما خانواده هاست که از محل دقیق خاکسپاری عزیزانمان با خبر باشیم و بتوانیم با حضور بر سر مزارشان، یاد عزیزانمان را گرامی بداریم. اکنون پس از حدود چهل سال محرومیت از این حق ،ما خواهان عدم تعرض و تغییرات در این گورستان هستیم.

 مصرانه از شما می خواهیم از اِعمالِ اجبار بر هموطنان بهایی برای خاکسپاری عزیزان متوفیشان در قطعه ی گورستان جمعی خودداری کنید و نمک بر زخم کهنه ی ما نپاشید.

 

رونوشت:

اعضای محترم شورای شهر تهران

دفتر ریاست جمهوری

وزارت کشور

 

 

تلفن های تماس با ما:

فاطمه صدیق تنکابنی ۰۹۱۲۳۰۳۲۳۳۶

مهین فهیمی.  ۰۹۱۲۶۷۵۶۷۰۲

منیژه گازرانی.  ۰۹۱۲۲۳۹۶۳۷۷

فرنگیس عسکری.  ۰۹۱۲۴۱۴۴۷۱۰

ا- ایران آبکناری همسر زنده یاد روزبه گلی آبکناری 

۲- محمد علی آتیک برادر زنده یاد گلعلی آتیک                                              

۳- فهیمه آتیک خواهر زنده یاد گلعلی آتیک                                             

 ۴- سهیلا اصغری همسر زنده یاد علیرضا (نادر) صلواتی خوش قلب

۵چشمه اخوت مقدم فرزند زنده یاد حسین اخوت مقدم                                                    

 

۶- ستاره پورجعفر مادر زنده یاد مهدی عماری                                                                         

۷- فاطمه صدیق تنکابنی همسر زنده یاد علیرضا کیانی                                                                     

۸سیمین تنکابنی همسر زنده یاد مجید تنکابنی                

۹بهرام جهاندار برادر زنده یاد بهروز جهاندار                                            

۱۰- سهیلا ترکی خواهره زنده یاد حمید ترکی                                            

۱۱- مینا تاج ور مادر زنده یاد ایرج هاشم زاده                 

۱۲- رحمت اله جهاندار برادر زنده یاد بهروز جهاندار                                                                          

۱۳فرنگیس جهاندار خواهر زنده یاد بهروز جهاندار                                                      

۱۴شکوفه جهانشیر مادر زنده یاد سیامک جعفرزاده                                                                

۱۵معزز خواهشی همسر زنده یاد کمال الدین پاک دل           

۱۶فیروزه خلفی همسر زنده یاد غلامرضا (حسام) یگانه                       

۱۷اکرم خاتم همسر زنده یاد رسول رضائیان                                        

 ۱۸ -طیبه دهباشی همسر زنده یاد ناصر اخوان اقدم

۱۹- حشمت داوودی همسر زنده یاد فتح اله دیانت

۲۰- زهرا ریاحی خواهر زنده یادان جعفر، محمد صادق و علی ریاحی‌                                          

۲۱فاطمه ریاحی خواهر زنده یادان جعفر، محمد صادق و علی ریاحی 

۲۳خانواده رحیمی، خانواده زنده یاد یحیی رحیمی

 ۲۴زهرا رمضان پور مادر زنده یاد لقمان مدائن

۲۵فریبا رزاقی همسر زنده یاد مهدی عماری

۲۶گلی رضائی همسر زنده یاد عبدالهاشم امیدوار

۲۷راحله راحمی پور خواهر زنده یاد حسین راحمی پور

۲۸مهری رضائی جهرمی خواهر زنده یادان بیژن رضائی جهرمی و بهنام رضائی جهرمی

۲۹فاطمه زکی پور خواهر زنده یاد محمود زکی پور

۳۰ایران زرگر خواهر زنده یاد مجتبی زرگر

۳۱خانواده زکی پور، خانواده زنده یاد محمود زکی پور

۳۲اختر سیف همسر زنده یاد حسن دشت آرا

۳۳زهرا سیمیاری خواهر زنده یاد عبدالمجید سیمیاری

۳۴فاطمه سرحدی زاده خاله زنده یاد کبری (منیژه) معنوی پرست

۳۵- فرشته سلطانی همسر زنده یاد علیرضا سپاسی آشتیانی

۳۶ویدا صالحی خواهر زنده یاد فریبرز صالحی

 

۳۷- منیژه صدرزاده خواهر زنده یاد کمال صدرزاده

۳۸- مریم صدرزاده خواهر زنده یاد کمال صدرزاده

۳۹منیره صدرزاده خواهر زنده یاد کمال صدرزاده

 ۴۰فروغ صادقی نرافی خواهر زنده یاد یدالله صادقی نراقی

۴۱- محبوبه صادقی نراقی خواهر زنده یاد یدالله صادقی نراقی

۴۲نرگس طیبات همسر زنده یاد اسماعیل پورمحمدی چنارین

۴۳- خدیجه عباس پور مادر زنده یاد مجید تنکابنی

۴۴محمود عماری برادر زنده یاد مهدی عماری

۴۵رباب عماری خواهر زنده یاد مهدی عماری

۴۶- مهین فهیمی همسر زنده یاد حمید منتظری

۴۷- راضیه قریشی لنگرودی خواهر زنده یاد رضا قریشی لنگرودی

۴۸مریم  طالبی کلخوران خواهر زنده یاد عادل طالبی کلخوران

۴۹سیمین علائی همسر زنده یاد سعید کاظمی

۵۰میترا عاملی همسر زنده یاد انوشیروان لطفی

۵۱فرنگیس عسگری همسر زنده یاد جلیل جباری

۵۲معصومه عجم خواهر زنده یادان حسن عجم و علی عجم

۵۳فریبا یگانه خواهر زنده یاد غلامرضا (حسام) یگانه

۵۴- پروین یگانه خواهر زنده یاد غلامرضا (حسام) یگانه

 ۵۵زهرا یگانه خواهر زنده یاد غلامرضا (حسام) یگانه

۵۶هائده قائدی خواهر زنده یادان صادق قائدی و جواد قائدی

۵۷افسر کریمی همسر زنده یاد محسن قیاسوند

۵۸منیژه گازرانی خواهر زنده یاد بهمن گازرانی

۵۹پروین گازرانی همسر زنده یاد علیرضا محمدی کمیجانی

۶۰هادی گازرانی پدر همسر زنده یادان علیرضا محمدی کمیجانی و بهمن گازرانی

۶۱سعیده لامعی همسر زنده یاد منوچهر سرحدی

۶۲طاهره لامعی خواهر زنده یاد حسین لامعی

۶۳عاطفه لامعی خواهر زنده یاد حسین لامعی

۶۴داریوش لطفی برادر زنده یاد انوشیروان لطفی

۶۵- منصوره معینی همسر زنده یاد مسعود انصاری، خواهر زنده یاد هیبت الله معینی و خواهر همسر زنده یاد کسری اکبری کردستانی

۶۶شهربانو منشی رودسری همسر زنده یاد بهروز یوسفی و خواهر زنده یاد عباسعلی منشی رودسری

۶۷عباس مدائن پدر زنده یادان لقمان، داوود، مبشر و لیلا مدائن

۶۸محسن مدائن برادر زنده یادان، لقمان، داوود، مبشر و لیلا مدائن

۶۹- افسانه مدائن خواهر زنده یادان لقمان، داوود، مبشر و لیلا مدائن

۷۰منصور مدبر خواهر زنده یاد حمید مدبر

۷۱مهین محمدی کمیجانی خواهر زنده یاد علیرضا محمدی کمیجانی

 ۷۲- مهری محمدی کمیجانی خواهر زنده یاد علیرضا محمدی کمیجانی

۷۳زهرا محمدی کمیجانی خواهر زنده یاد علیرضا محمدی کمیجانی

۷۴- فاطمه محمدی کمیجانی خواهر زنده یاد علیرضا محمدی کمیجانی

۷۵- مریم محبوب خواهر زنده یاد اصغر محبوب

۷۶اکرم محبوب خواهر زنده یاد اصغر محبوب

۷۷مینا محبوبی همسر زنده یاد محمود بهکیش، همسر برادر زنده یادان محمدعلی بهکیش و زهرا بهکیش

۷۸شهناز پارسا همسر زنده یاد محمد رضا گلپایگانی

۷۹فرشته ارسطو همسر زندد یاد نادر حبیبی

افزودن نظر جدید