خجسته باد اول ماه می روزجهانی گارگر

اول ماه مه (برابربایازدهم اردیبهشت)، هرسال، روزنمایش اتحاد وهمبستگی گارگران وتمام زحمتکشان جهان علیه ظلم وستم سرمایه داری است. دراین روزکارگران و حقوق بگیران به همراه سایر زحمتکشان در همه کشورهای جهان به اشکال مختلف وازطریق برگزاری راهپیمایی های سراسری، تشکیل میتینگ، جلسات سخنرانی وبحث وگفتگو،عزم وقدرتمندی خود را برای حفظ دستاوردهای حاصل ازمبارزات طولانی ومتحد طبقه کارگر و تعمیق مبارزه با زیاده خواهی های نظام سرمایه داری، لزوم بازنگری در نظام حقوقی مالکیت برعوامل ومناسبات تولید وایفای نقش جدی و موثر در ساختار مدیریت و روند تولید و توزیع ثروت اجتماعی به نمایش می گزارند. سال گذشته وبه ویژه امسال اما پاندمی بیماری کوید ١٩ و ضرورت مقابله با پیامدهای ناگوارآن برای بشریت و به ویژه طبقه کارگر موجب شده است تا کارگران و زحمتکشان نتواتتد همچون سال های گذشته مراسم بزرگداشت این روز را، آنگونه که شایسته آن است، برگزارکنند. با این حال اول ماه می امسال نیز کارگران سراسرجهان همراه با سایر زحمتکشان متناسب با شرایط و محدودیت های موجود، این روز بزرگ را جشن گرفته و بار دیگر خواست ها و مطالبات خود را برای برقراری عدالت، آزادی و کاهش شکاف طبقاتی اعلام خواهند کرد.

در ایران نیزکارگران و زحمتکشان میهنمان وهمچنین بخش وسیعی از اقشار میانی جامعه که تحت تاثیر سیاست های نابخردانه و ناکارآمدی تصمیم گیران و مدیران اجرایی و سپردن منابع کشور به مشتی چپاول گروباند های مافیایی و همچنین پیامدهای ویرانگر ناشی از تحریم های ظالمانه غرب و در راس آن ها آمریکا، زیر شدیدترین فشارهای معیشتی قراردارند، مراسم بزرگداشت اول ماه می را، علیرغم مخالفت و ممانعت مقامات جمهوری اسلامی، باشکوه تر از سال های قبل و با استفاده از شیوه های مقتضی و موثر، متناسب با شرایط حاد پاندمی بیماری کوید ١٩ برگزارخواهند کرد.

با در نظرگرفتن ضرورت رعایت موازین بهداشتی و آگاهی از برخورد بی رحمانه نیروهای امنیتی رژیم با تجمعات کارگری، لازم است به مناسبت پاسداشت روز جهانی کارگر، کارگران و زحمتکشان میهنمان خواست ها و مطالبات عاجل خود را با صدور بیانیه، اطلاعیه و تحلیل شرایط  دشوار معیشتشیان و علل و عوامل پیدایش و تشدید آن، از طریق شبکه های اجتماعی مجازی، درج در مطبوعات رسمی و قانونی، نشر برگه و جزوه در محیط های کار و برگزاری جلسات سخنرانی و مناظره در هر مکان و زمانی که امکان آن فراهم باشد، به گوش یکدیگر و مسئولین کشور برسانند.

اصلی ترین خواستها و مطالبات طبقه کارگروسایرمزدوحقوق بگیران ایران در شرایط کنونی عبارتند از:

- دراولویت قرارگرفتن واکسیناسیون سراسری کارگران علیه بیماری کووید ١٩ بااستفاده از واکسن های معتبر و به صورت رایگان،

- برقراری حقوق و مزایای کاری متناسب با نرخ تورم و تامین یک زندگی شایسته کرامت انسانی،

- گسترش پوشش خدمات بیمه ای، بهداشتی و درمانی و بازنشستگی برای تمام کارگران و کارکنان کلیه واحدهای تولیدی و خدماتی،

- کمک به تامین مسکن مناسب،

- رفع تبعیض نسبت به کارگران زن و منع کار کودکان،

- آزادی برخورداری ازتشکل سددیکایی و اتحادیه های مستقل کارگری،

- برخورداری از حق اعتصاب و برگزاری تجمعات،

- آزادی فوری و بدون قید و شرط فعالین کارگری در بند، زندانیان سیاسی- عقیدتی و فعالان مدنی.

با تبریک یازدهم اردیبهشت روز جهانی کارگر به تمامی کارگران و زحمتکشان میهنمان و دفاع از خواست های بر حق آنان، حمایت و پشتیبانی خود را از مبارزات پیگیرآنان برای رسیدن به عدالت اجتماعی، رفع ستم و شکاف طبقاتی و آزادی اعلام می کنیم.

 مستحکم باد پیوند و همبستگی کارگران و زحمتکشان

 پیش به سوی ایجاد اتحاد یه های مستقل کارگری سراسری

   سازمان فدائیان خلق ایران(اکثریت)- هواداران داخل کشور

  گروه خرداد ١٤٠٠.٠٢.١٠

 

 

افزودن نظر جدید

دیدگاه‌ها