پیام حزب دموکراتیک سوسیالیست آمریکا به سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) برای اول ماه مه

To: Iranian Labor Movement

From: Portland Democratic Socialists of America

2249 E Burnside

Portland, OR 97214

(via Peoples Fadayian Organization (Majority)-USA)

به جنبش کار ایران

از حزب دموکراتیک سوسیالیست آمریکا – پرتلند

۲۲۴۹ خیابان برنساید شرقی، پرتلند، ارگان ۹۷۲۱۴

(بوسیله سازمان فدائیان خلق ایران(اکثریت) واحد آمریکا)

با تمجید فراوان است که بدینوسیله مراتب پشتیبانی خود را از تلاش و مبارزات عمیق تان که سالهاست درگیر یورش ماموران امنیتی و عناصر نفوذی دولتی در خدمت الگارشی هستید به شما ارسال می کنیم. این چالش ها همراه با رنج ها و فلاکت های  ناشی ازاقتصاد نئولیبرالی و تأثیرات مالی تحریم های غیرانسانی که توسط دولت ترامپ بر کشور شما تحمیل شده است وتوسط دولت فعلی ما با وجود پاندمی جهانی همچنان ادامه دارد اثری افزون تر یافته است.

اول ماه مه روزی است که همرزمان و رفقای ما، کارگران در سراسر جهان، شانه به شانه متحد می شوند تا صدای خود را در برابر بی عدالتی های سرمایه داری بلند کنند. این روز همچنین یادآور کسانی است که دراین مبارزات جان خود را از دست داده اند. ما از این فرصت استفاده می کنیم و به جنبش کارگری کشور شما تحت این شرایط سخت ادای احترام می کنیم.

ما در مورد مبارزات پیش روی شما در بخشهای خصوصی شده شنیده ایم و همچنین چالشهای موجود در صنایعی که کارگران ماههای زیادی است که دستمزد دریافت نکرده اند و هنوز چاره ای جز ادامه کار ندارند. علاوه بر این، ما درک می کنیم که طی این سالها به دلیل کمبود فرصت برابر برای جوامع  محروم و عامدا تحت ستم—به ویژه در سال گذشته به علت کوید،  بسیاری از همکاران و همرزمان شما در جنبش جان خود را از دست داده اند. این رفتارهای غیرانسانی در کشور ما که قرار است قلب اقتصاد و سرمایه داری جهانی باشیم نیز مشهود است.

اخیرا سناتور سندرز در دیداری با کارگران کمپانی آمازون بعد از شکست در یک بسیج برای تشکیل سندیکا گفت: "تاریخچه هر مبارزه ای در کشور به ما می گوید که ما همیشه در اولین مبارزه پیروز نمی شویم. اما من باور دارم، در نتیجه شجاعت آنها ، فعالیت کارگران در سرتاسر کشور جهت سازماندهی رشد چشمگیری ایجاد خواهد کرد". و ما اضافه میکنیم که رشد چشمگیر جنبش های کارگری در سراسر دنیا هم رو به اوج  است.

 هموطنان شما که در ایالات متحده به زندگی و کار مشغولند می توانند تایید کنند که حتی در کشور ما که تا ده سال پیش صحبت از سوسیالیسم دموکراتیک یک تابو بود، و بسیاری از مردم در دهه ۵۰ تحت فشار کمیته مک کارتی به جرم خواست عدالت اجتماعی تحت پیگرد قانونی قرارمیگرفتند، امروزه اکثریت توده های جوان ما از ارزشهای دموکراتیک با گرایشات سوسیالیستی طرفداری می کنند.

در همبستگی با شما، ما کنشگری ها و مبارزات جنبش تان برای ایجاد یک جامعه آزاد وعادلانه، برای عدالت اجتماعی و ارزشهای سوسیالیست دموکراتیک را ستایش می کنیم.

در این اول ماه مه برای شما بهترین ها را آرزو داریم و امیدواریم که امسال سال پیروزی شما در مبارزه باشد!

افزودن نظر جدید