گفتگو پیرامون انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر

https://www.youtube.com/watch?v=dBPS8tRAvQQ&t=14s

۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ 

 

منبع: 
تلویزیون اینترتنی رنگین کمان

افزودن نظر جدید