پیروزی چپ ها، در انتخابات پیش نویس قانون اساسی جدید شیلی

پیروزی چپ ها، در انتخابات پیش نویس قانون اساسی جدید شیلی 

پیروزی چپ ها در انتخابات شیلی برای پیش نویس قانون اساسی جدید، بر ائتلاف راست گراها و حامیان رییس جمهور، شکست سنگینی را متحمل کرد. بسیاری از نامزدهای مستقل و گروه های چپ، در انتخابات تدوین قانون اساسی جدید، کرسی هایی زیادی را به دست آوردند. ائتلاف راست گرای حاکم، بیشتر کرسی های خود را از دست داد. حال بر اساس نتیجه این انتخابات، بسیاری از نامزد های مستقل سیاسی و چپ ها در تهیه قانون اساسی آینده شیلی نقش اصلی را خواهند داشت. در انتخابات تدوین قانون اساسی جدید در روزهای شنبه و یکشنبه گذشته، ائتلاف جناح راست حاکم و حامیان رئیس جمهور سباستین پینرا، با کمال تعجب دچار شکست سنگینی شد. اگرچه ائتلاف راستگراها به ۳۷ کرسی دست پیدا کرده اند، اما این تعداد، حتی با یک سوم از ۱۵۵ کرسی نمایندگان فاصله زیادی دارد تا بتواند برای تأثیر گذاری در تدوین و محتوای قانون اساسی جدید، اثری تعیین کننده داشته باشد.

در این انتخابات از ۱۴.۹ میلیون رأی دهنده واجد شرایط خواسته شد تا در آخر هفته رای خود را به صندوق بیاندازند. میزان  مشارکت رای دهندگان تقریباً ۳۹ درصد بود. حدود ۱۳۰۰ نامزد برای تصاحب کرسی نمایندگی در تدوین قانون اساسی به رقابت پرداختند. پنجاه درصد از کرسی نمایندگان به  زنان و پنجاه درصد به مردان تعلق می گیرد، و ۱۷ کرسی نیز برای نمایندگان جوامع بومی در نظر گرفته شده است. شب یکشنبه گذشته، سر و صدای جشن پیروزی برنده های انتخابات، از همه جای شهر به گوش می رسید. به ویژه و بیشتر از همه، کاندیداهای مستقل سیاسی که با هم ۶۵ کرسی را به دست آوردند و اتحاد چپ آوروئبو دینگیداد، که ۲۸ کرسی را در اختیار گرفت و به طور غیر منتظره ای، موفقیت چشمگیری به دست آورده بود. بئاتریز سانچز، نامزد پیشین ریاست جمهوری، که کرسی نمایندگی مستقیم را به دست آورده گفت: "از امروز ما یک نیروی سیاسی تلفیقی هستیم."

ما به اندازه کافی در جهت خواسته های شهروندان عمل نکردیم 
از طرف دیگر ائتلاف گروه های چپ میانه، متشکل از دموکرات های مسیحی، سوسیالیست ها و سوسیال دموکرات ها به ۲۵ کرسی دست یافته اند. هرالدو موونوز، رئیس حزب Partido por la Democracia  اظهار داشت: "کنسرت راستگراها و طرفداران وضعیت موجود، از صدا افتاده است و از مدت ها پیش، همه ما منتظر این روز بودیم. مردم ما خواهان تغییر قانون اساسی کشور  هستند." پیش بینی شده بود که ائتلاف نیروهای حامی دولت راستگرای شیلی، حداقل یک سوم کرسی های نمایندگی برای تدوین قانون اساسی جدید شیلی را بدست آورد. سباستین پینرا رئیس جمهورشیلی، عصر روز یکشنبه اعتراف کرد: "ما به اندازه کافی در جهت خواسته های شهروندان عمل نکردیم". با یک حساب سرانگشتی، مستقل ها و ائتلاف مخالف دولت، مجموعاً ۱۱۸ کرسی نمایندگی را به خود اختصاص دادند، نیرویی که خودشان را نیروی تغییر می دانند.

پیش نویس قانون اساسی جدید، حد اکثر تا سال ۲۰۲۲ 
به دلیل همه گیری بیماری کرونا، نظرسنجی هایی که قرار بود در ماه آوریل برنامه ریزی شود به ماه مای موکول شده بود. حداکثر طی یک سال، این نمایندگان باید پیش نویس قانون اساسی جدید را ارائه دهند و به رای مردم بگذارد. تصمیم برای تهیه پیش نویس قانون اساسی جدید در نوامبر ۲۰۱۹ با ناآرامی های اجتماعی خشونت آمیز همراه بود. این اعتراضات در نهایت، دولت رئیس جمهورسباستین پینرا را زیر فشارهای شدیدی قرار داد و سرنجام مجبور به برداشتن این گام کرد. قانون اساسی موجود، از زمان دیکتاتوری ژنرال پینوشه از سال ۱۹۸۰ که نئولیبرالیسم را به عنوان تنها دکترین اقتصادی پذیرفت، هنوز در شیلی اعمال می شود. بنابراین، تقریباً ۳۰ سال پس از پایان دیکتاتوری، همه چیز هم چنان در دستان بخش خصوصی است، از جمله آموزش، بهداشت، حقوق بازنشستگی و حتی تأمین آب مصرفی مردم. در واقع، انتخابات جدید، خواستار برچیدن بقایای به ارث مانده از دیکتاتوری پینوشه است.

در قلب پایتخت شیلی، ایراسی هاسلر، شهردار کمونیست برای چهار سال آینده انتخاب شد.
همچنین در انتخابات شهرداری ها و فرمانداری ها که همزمان برگزار شد، حزب رئیس جمهورو نیروهای ائتلافی راست، شکست های سنگینی را متحمل شدند.عدم موفقیت فیلیپه الساندری از جناح راست، در انتخابات اخیر برای ریاست مجدد شهرداری سانتیاگو پایتخت کشور شیلی از وقایع  مهم این انتخابات بود و بر عکس، برای اولین بار پس از گذشت ۳۰ سال، در قلب پایتخت شیلی یک زن کمونیست بنام "ایراسی هاسلر" به ریاست شهرداری سانتیاگو انتخاب شد. او به طرفداران پرشورخود گفت: "انتخابات اخیر، مقدمه ای است برای آنچه  که کشور ما به آن نیاز دارد و ما را در کنار هم قرار داده است، ما علیه سیاست های این رژیم که منجر به گسترش فقر و گرسنگی مردم کشور ما شد و ضربه های شدیدی به ساختار آموزشی و فرهنگی ما وارد آمد، انتخاب شده ایم. 

شنبه یکم خرداد ۱۴۰۰- ۲۲ مای ۲۰۲۱

 

ایراسی هاسلر شهردار کمونیست سانتیاگو، پایتخت شیلی

 

منبع: 
روزنامه آلمانی "تاتز-Taz"

افزودن نظر جدید

دیدگاه‌ها

با سلام به دست اندرکاران نشریه کار
مطالب منتشره در کار بسیار پیشرفت خوبی نسبت به ماه‌های پیش کرده است