سازمان عفو بین الملل در ۲۸ ماه مه ۱۹۶۱ متولد شد

دیروز، ٢٨ ماە مە، بمناسبت این سالروز، جمعی از فعالین سلزمان عفو بین الملل در  شهر  کوچک ۳۰ هزار نفره در ایتالیا  راەپیمائی کردە و با پخش اعلامیه، ماده های اعلامیه حقوق بشر را با صدای بلند در اماکن جمع شده مردم در مرکز شهر و پارک شهر قرائت کردند. در این مراسم از عابرین جوان، کنجکاو و علاقەمند درخواست شد که آنها نیز این ماده های حقوق بشری را با صدای بلند بخوانند. 

در آستانه انتخابات در ایران، یک فعال ایرانی، ماده ۲۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر را برای حاضرین خواند.

 

افزودن نظر جدید