بە یاد ابوالقاسم طاهرپرور (مشدی ابول)

ابوالقاسم طاهرپرور (مشدی ابول) مبارز و زندانی سیاسی دورانِ ستم‌شاهی سال ۱۳۱۹ در لاهیجان متولد شد.
از نوجوانی ظلمِ حکومت بر مردم را برنتابید، و در دوره‌ی دبیرستان با دوستانش محفلی سیاسی تشکیل داد. در همان دوران به‌دلیل نوشتن انشایی انتقادی توسط شهربانی لاهیجان دستگیر و به ساواک رشت منتقل شد. حکم دادگاه نظامی برای او یک ماه حبس و محرومیت از تحصیل در لاهیجان بود. مشدی ابول ۲۱ روز در زندان شهربانی رشت زندانی بود و ادامه‌ی تحصیلش را در صومعه‌سرا گذراند.
پس از پایان دوران دبیرستان به خدمت وزارت فرهنگ در آمد، و در یکی از روستاهای لاهیجان به آموزگاری مشغول شد.
به‌واسطه‌ی رفاقتش با غفور حسن‌پور، با حسن ظیاظریفی و علی‌اکبر صفایی فراهانی دیدار می‌کند و در جریان فعالیت‌های گروه جزنی- ضیا ظریفی قرار می‌گیرد.
پس از دستگیری بیژن جزنی و تنی چند از اعضای گروه، در سال ۱۳۴۶ غفور حسن‌پور اقدام به تشکیل گروه برای ادامه‌ی فعالیت گروه اصلی می‌کند. در ابتدا سراغ ابوالقاسم طاهرپرور می‌رود و گروه را با تعداد دیگری از دوستان لاهیجانی‌اش تشکیل می‌دهد.
در سال ۱۳۴۸ مشدی ابول با نام مستعار "اردشیر" در تیم تدارکات دسته‌بندی می‌شود و ماموریتش سکونت در جنوب و تهیه‌ی خانه‌ای به‌عنوان سرپُل ارتباطی با خارج از کشور است. به‌همین دلیل در آزمون استخدامی سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور شرکت کرده و پس از اخذ نمره‌ی قبولی، با سپری کردنِ دوره‌ی شش ماهه در چالوس، به مسجد سلیمان و سپس به اهواز منتقل می‌شود.
در اهواز با علی‌اکبر صفایی فراهانی که از عراق برگشته، دیدار می‌کند.
و به‌همراه اسکندر صادقی‌نژاد و اسماعیل معینی عراقی محموله‌ی اسلحه‌ومهمات برای اقدام مسلحانه‌ی گروه را تحویل گرفته و به تهران ارسال می‌کند.
در پیِ حماسه‌ی سیاهکل، ساعت ده صبح ۲۱ بهمن ۱۳۴۹ به‌دلیل ارتباط با گروه جنگل در اهواز بازداشت و پس از چندروز بازجویی در اداره ساواک اهواز به تهران و زندان قزل‌ قلعه منتقل می‌شود.
مشدی ابول در دادگاه به حبس ابد محکوم می‌شود و در ۴ بهمن ۱۳۵۷ در روزهای پُر شور قیامِ خلق و بازشدن دربِ زندان‌ها پس از گذراندن ۷ سال حبس، به‌‌همراه دیگر رفقایش، از حبس آزاد می‌گردد.
او در انشعاب بزرگِ سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران، به جناح اکثریت پیوست امّا مدت کوتاهی بعد برای همیشه دست از فعالیت تشکیلاتی برداشت ولی همواره آن روحیه‌ی ظلم‌ستیزی خود را حفظ کرد.
ابوالقاسم طاهرپرور، روز چهارشنبه ۱۲ خرداد ۱۴۰۰ در لاهیجان درگذشت.

 

 ابوالقاسم طاهرپرور (مشدی ابول)

افزودن نظر جدید