ایران برای همه ایرانیان هر لحظه و همیشه

 رعایت و پاسداری از کرامت انسان، حقوق برابر شهروندان، آزادی، دمکراسی، حکومت قانون ، عدالت اجتماعی، حفظ محیط زیست و صلح و برقراری مناسبات و رابطه عادی و تعاملی با دولتهای منطقه و جهان و قرارگرفتن جامعه در مسیر توسعه پایدار و زندگی بهتر نیازهای مبرم جامعه ماست.

مشارکت برابرحقوق و آزاد همه شهروندان در انتخابات آزاد و سالم حق اولیه و مسلم آنها و سنگ بنای برقراری حاکمیت مردم، دمکراسی و حکومت قانون در کشور ماست.

واقعیت این است که جمهوری اسلامی از همان آغاز، نخواسته و نتوانسته این حق اولیه ومسلم شهروندان را تامین کند.

مجموعه روندهای تاکنونی نشان می دهد که برگزاری انتخابات ریاست جمهوری اسلامی، مهمترین و عریانترین گام برای تحقق کامل حکومت اسلامی وانتقال قدرت به جانشین خامنه ای است.

قدرت ولی محور، جامعه و کشور را به بحران‌های عمیق همه جانبه داخلی وخارجی خطرناک گرفتار کرده و زندگی اکثریت عظیم مردم را به فلاکت کشیده است .

این حکومت هیچ راه و سیاستی برای برون رفت جامعه ازاین ابر بحران در سمت دمکراسی و حکومت قانون و توسعه پایدار ندارد.

هسته اصلی قدرت به رهبری آقای خامنه ای به شکل  ناعادلانه و مستبدانه همه روزنەها برای مشارکت برابر حقوق و آزاد شهروندان و نیروهای سیاسی کشور در انتخابات را بسته است .

اما برخلاف منویات رهبر و اعمال استبداد، تلاش و مبارزات بی وقفه و گسترده در کشور برای تحقق حقوق اولیه و مسلم انسانی و شهروندی و دفاع از نهاد انتخابات به مفهوم دمکراتیک و معاصر آن، ادامه دارد.    

روشن است که هر شهروندحق دارد، شخصا در مورد شرکت یا امتناع از شرکت در انتخابات تصمیم بگیرد. هیچ نهاد و مقامی حق ندارد بنام دین و یا هر نهاد ونماد دیگر، مردم را مجبور به شرکت در انتخابات و یا امتاع  از آن کند.

 هم میهنان گرامی!

جامعه و کشورمان در شرایط بسیار حساسی قرار دارد.

من به بعنوان یک شهروند، در این شرایط حساس، از همه شما هم میهنان تقاضا می کنم بیائید همه با هم با صدای بلند به حکومت بگوئیم:

                          ما در این انتخابات فرمایشی شرکت نمی کنیم.  

بگوییم:ما به مبارزه برای تحقق مشارکت آزاد و برابرحقوق همه شهروندان و نیروهای سیاسی کشورمان در تعیین سرنوشت جامعه و کشور ادامه خواهیم داد. ما بە مبارزە برای برقراری دمکراسی و حکومت قانون ادامە خواهیم داد.

 

        

  16 خرداد 1400

                                  

 

افزودن نظر جدید

دیدگاه‌ها

جای بسی تاسف که بعد از گذشت ۴۳ سال همچنان شعار های سیاسی چیزی نیست بجز درد دلمان . جملات زیبای قانون فقط در کتاب قانون خوب است و بس کمی بخود اییم و در قدم اول تحلیلی از کشور و مخاطبان خود ارائه کرده و سپس ندا را بدهیم.